Блог

Тайните на успеха

Братя Симеонови – най-известните банкери и дарители в България след Освобождението

В тази статия ще поговорим за:

  • Развитие на банковото дело в България;
  • Кои са братя Симеонови и какъв е техният принос за банковото дело у нас?;
  • Любопитни факти за банката на братя Симеонови в Русе;
  • Приноса на братя Симеонови за Освобождението и тяхната дарителска дейност.

Братя Симеонови – най-известните банкери и дарители в България след Освобождението

Преди да хвърлим светлина върху делата и живота на братя Симеонови – най-известните банкери и дарители в България след Освобождението, ще ви разкажем накратко за историята и развитието на банковото дело у нас. 

Сигурно сте се питали кога и защо възниква първата банка, кои са факторите, обусловили появата ѝ? Познаването на историята на банковото дело, известните банкери и добрите им практики е полезно за всички, докоснали се до банковата система – и за нуждаещите се от кредит, и за отпускащите такъв. И не само…

Фактори за възникване на банковото дело 

Възникването на банковото дело се основава на появата на парите и сделките с тях, зараждането на пазарите и развитието на стоковото производство, използването на кредитни средства за обръщение и превръщането на парите в капитал. В симбиоза, тези фактори довели до необходимостта от поява на субекти със свободни капитали и знания как да ги използват и оползотворяват правилно и успешно, увеличавайки ги.

Възникване на банковото дело и отпускането на кредити в България

До средата на ХΙХ век по нашите земи, както и в Турската империя, банките не са съществували. Първата такава – Отоманската банка – отворила врати през 1857 г., благодарение на английски капитали. Взаимоспомагателна каса, създадена през 1864 г. в Русе от Мидхад Паша, имала за задача да подпомага бедните селяни. Що се отнася до българското население – то било подвластно на неорганизирания кредит. 

Нереализирана, останала идеята от 1859 г. за основаване на примитивна българска банка – обща народна каса за българите. Няколко години по-късно (1872 г.), успех пожънала друга идея и във Варна отворило врати Българско търговско дружество. Основите на банковата система у нас полагат т.нар. общополезни каси, преименувани след Освобождението на земеделски каси, чиято цел била финансово подпомагане на селските стопани. Първата българска банка (в пълноценния и съвременен смисъл на тази дума) отваря врати през 1879 г.

Братя Симеонови – най-известните банкери в България след Освобождението

Братя Симеонови са родени в Габрово, в семейство на учители. По-малкият от двамата братя – Иваница, се занимавал с търговия. Развитието и подемът на дейността му го отвеждат от Търново в Русе, наричан „малката Виена“ по времето на Мидхад Паша заради географското положение и славата му на бурно развиващ се, в стопанско и културно отношение, град с процъфтяваща търговия и място за срещи и дипломатически мисии на множество европейски страни. 

По-големият брат – Стефан завършва в Свищов (Търговска гимназия), където среща съпругата си – богата наследница, чиито пари се превръщат в първоначален капитал за дейността на братята по отношение на банковото дело. Капитал, без който откриването на банката им би било немислимо, тъй като основна банкова дейност е отпускането на кредити, за което, естествено, са нужни свободни капитали. 

Иваница и Стефан Симеонови се радвали на уважение в крайдунавския град, диктували културния живот и пътя му. Иваница е избиран за общински съветник, кмет на град Русе, а по-късно и заместник-председател на Народното събрание, като се счита, че тези постове и достъпа до информация за икономическите процеси в страната, който дават, са ключови за развитието на бизнеса на двамата братя. 

Първата банка, която носи тяхното име – „Банка Симеонови“, се влива в създадената на по-късен етап от тях Българска търговска банка. Благодарение на близостта си до режима на Стамболов, с когото Стефан е приятел от ученическите си години, двамата братя се домогват до държавни банкови дела и превръщат „Банка Симеонови“ в най-проспериращата и успешна за времето банка. Поела голяма част от плащанията по външните заеми, институцията изиграва изключителна роля за икономиката на страната ни, по онова време. Близкото приятелство и връзки на братята със Стамболов стават причина и за изграждането на железопътната линия Горна Оряховица – Велико Търново, съвместно с Българска търговска банка  Впоследствие, това решение, води до фалит на мощната банка, поради неспособността на държавата да върне кредита. 

Банката на братя Симеонови – архитектура и история на сградата

Архитектурата на сградата и историята на банката са завладяващи. Земята, върху която е е построена била притежание на Мустафа Бей през 90-те години на ХΙХ. С помощта на младия архитект Нигохос Бедросян, построената в стил необарок триетажна сграда, се превръща в една от архитектурните забележителности на стария център в град Русе. 

Пиршеството от богати орнаменти, релефни колони и фигури, тежки каменни балкони, вити стълби с изящен железен парапет, с растителни елементи, кули, остъклен покрив, пищно украсена входна врата – всички тези луксозни детайли красноречиво рисуват възможностите на двамата братя банкери, които са и едни от най-богатите българи за своето време. Сградата и днес е един от архитектурните шедьоври на крайдунавския град, която след фалита на Българска търговска банка приютява Популярната каса, а в наши дни друга финансова институция. Домовете на братята - днес културна ценност, също са архитектурни шедьоври с отличаващи се гипсови орнаменти и злато, ажурен парапет и метален обков на покрива, издигнати с вкус и въображение..

Братя Симеонови – щедрост, дарения, културни инициативи и принос в борбата за Освобождение

Интересен и не толкова разпространен е фактът, че братята са дали своя принос в борбата за Освобождение на страната ни. Добри познати с баба Тонка и синовете ѝ, те подпомагат преминаването на хъшовете през река Дунав. 

Доста по-известна е тяхната дарителска дейност. Като част от добрите им практики за служителите са били безплатните почивки, тринадесета заплата и добрият обяд, осигурени от банката. 

Богати и влиятелни, преследващи своите интереси за разрастване и прогрес на банковото си дело, привличащи чуждестранни клиенти и партньори, братята Симеонови са меценати на културния живот в града край Дунав. 

Многобройни са финансираните от тях гостувания в Русе на певци, театри, циркови артисти, именити цигулари от различни страни и инициираните и платени изложби на известни фирми от Виена в областта на модата, цветята, фармацевтиката. 

Работата на банката с чужденци изисквала добро владеене на чужди езици от персонала, поради което братята осигурявали безплатни езикови курсове на служителите си. 

Известни са и с даренията си за училищата, грижели се за озеленяването и инфраструктурата на града. 

Паметникът на свободата, на стойност 50 000 златни лева, също, е издигнат с дарени от тях средства.