Партньори

Вие избрахте...

АОНК

Асоциацията за отговорно небанково кредитиране е основана през 2014г. С решение на Софийски градски съд тогава, асоциацията е регистрирана, като сдружение с нестопанска цел, която се грижи за потребителите на бързи кредити. Нейни учредители са водещи компании на българския пазар, предоставящи краткосрочно небанково финансиране.
Като основни свои ценности асоциацията посочва: коректност, сигурност и прозрачност. Следвайки ги основателите целят да защитават интересите на потребителите в бранша.