ПАРИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

Често задавани въпроси

Какво представлява „Кредит до заплата“?
 • „Кредит до заплата“ е бърз кредит до 500лв., който обикновено е предназначен за покриване на непредвидени разходи, изникнали по такова време от месеца, когато все още не Сте получили месечното си възнаграждение. „Кредит до заплата“ се изплаща на една вноска, като можете да го ползвате за период от 14 или 28 дни.

Какво преставлява „Потребителски кредит“ и каква е разликата от „Кредит до заплата“?
 • Потребителският кредит предлаган от CREDIRECT е заем до 1500лв., който за разлика от „Кредит до заплата“ се връща на равни месечни вноски за срок от 2 до 9 месеца.

Колко време е нужно за да получа сумата на заема си?
 • Експресната услуга на CREDIRECT ти гарантира разглеждане на заявлението в рамките на 20 минути от постъпването му, стига това да е в работен ден и в интервала от 9:00ч до 17:00ч. Сумата се превежда по банковата ти сметка веднага, но тук зависим от банковите трансфери. В повечето случаи, това отнема от 10 минути до 2 часа след одобрение, но имайте предвид, че е възможно и забавяне.

Какви са изискванията за да получа заем от CREDIRECT?
 • Изискванията са минимални:

  • Да си български гражданин, навършил 18 години;
  • Да попълниш нужната ни информация;
  • Да покриваш минималните кредитни изисквания.
Мога ли да използвам „Кредит до заплата“ и „Потребителски кредит“ едновременно?
 • Да! Като Клиент на CREDIRECT имате възможност да използвате и допълнителни суми, въпреки, че вече имате активен заем. За повече информация, моля свържете се нашите консултанти на телефон 070080046.

Как ще получа договора си за кредит?
 • Договорът за заем, в едно с всички прилежащи към него документи, ще бъдат изпратени на посоченият от теб имейл адрес. Съгласно „Закон за електронния документ и електронния подпис“ (ЗЕДЕП), той се счита за подписан и от двете страни и е напълно валиден. Не е нужно да се разхождаш до офис, да чакаш куриер или кредитен консултант, всичко се случва в рамките на минути по електронен път.

Типичен пример за бърз потребителски кредит

При отпуснат заем от 500 лв. за срок от 5 месеца, в случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора за кредит, месечната вноска ще бъде 110,24 лв. Обща дължима сума по кредита в този случай възлиза на 551,2 лв., ГЛП (Годишен лихвен процент) е 40%, а ГПР (Годишен процент на разходите) е 49,15%.