Блог

Инвестиции

Как се инвестира в сребро

Среброто е по-слабо познат актив, но като такъв то има някои предимства

За широката публика първото, което идва наум, когато стане въпрос за инвестициите, е влагането на средства в злато, ценни книжа или търгувани на борсата фондове. Все пак среброто не бива да се загърбва изцяло като опция за спасяване на покупателната стойност на парите от инфлацията, която централните банки извършват. А дори и инвеститорът да е на мнение, че този благороден метал не е подходящ актив за него, все пак не вреди да познава предимствата и недостатъците на среброто.

Предимства на инвестирането в сребро

Съпоставено със златото, среброто е значително по-евтин актив. За сравнение, в самото начало на април 2018 г. унция сребро се търгува за 16,35 долара, докато тройунция злато – за 1325 долара. Поради тази причина среброто само по себе си изисква по-малка инвестиция, докато обещава сходен модел за съхранение на стойност.

В много от формите, под които може да бъде придобито, среброто е общопризнат актив, който може да бъде обменен на всеки един пазар по света. Например сребърните инвестиционни монети, зад които стоят основно различни централни банки, са явен носител на стойност. Това е така, защото на монетата е обозначено количеството сребро, като и неговата чистота (която в повечето случаи е .999, което означава, че примесите на други видове метал в монетата са пренебрежително количество).

Същевременно сребърните инвестиционни монети могат да се търгуват за цена, която значително надвишава цената на самото сребро, използвано за изсичането им. Това е така, тъй като към тяхната оценка на пазара допринасят както състоянието им, така и търсенето за конкретната монета. Колкото по-рядка и търсена е тя, толкова повече се увеличава и нейната стойност. По този начин инвеститорите в сребърни монети могат да спечелят премия над цената за благородния метал в монетата.

За разлика от някои други активи, като акциите, физическото притежание на благородни метали е по-лесен начин един инвеститор да остане под радара на данъчни институции и дори на широката публика. Затова този вид актив предлага относително лесен начин за запазване на анонимност, като същевременно е сравнително удобен начин за съхранение на стойност и предпазване от обезценяването на валутите в случай на икономически шок. Това е така, тъй като при рецесии голям дял от широката публика прибягва до благородни метали, за да се предпази от понижаващата се покупателна способност на конвенционните валути (долар, евро и т.н.), особено в дългосрочен план.

Когато говорим за дългосрочен план, доларовата стойност и на златото, и на среброто демонстрира обща тенденция към покачване, както може да се види на Графика 1.

Графика 1: Историческа спот цена за унция сребро

Източник: moneymetals.com

Затова някои анализатори гледат изключително благосклонно на благородните метали като инструмент, чрез който лесно може да се предпазим от понижаващата се покупателна способност на валутите и който да оставим на следващото поколение като наследство.

Недостатъци на инвестирането в сребро

Инвестициите във физическо сребро често изисква допълнително вложение – в място (или места), в което то ще бъде съхранявано. Независимо дали е по-удобно да се монтира сейф у дома, или да се заплаща за такъв в банка, подобна мярка е изключително важна. Това е така не само защото физическото сребро може да бъде откраднато, но и защото качеството на изделията от метала е от решаващо значение за цената, на която те ще бъдат препродадени в бъдеще. Монета, запазена недокосната, може да бъде продадена срещу по-висока премия, но обратното също е вярно – такава, върху чиято повърхност има дори драскотина (а среброто е относително мек метал), може да поевтинее значително.

Въпреки че в дългосрочен план цените на среброто и златото следват общи тенденции, все среброто е по-волатилно от златото поради редица причини. Сред тях са фактът, че по-малка инвестиция може да окаже по-голямо въздействие върху пазара, както и промените в индустриалното търсене на метала. Затова за някои инвеститори то не е предпочитаният актив, в който да влагат средствата си. Върху разликите между среброто и златото като инвестиционни алтернативи ще се спрем по-подробно в следващ материал.

На фона на тази разлика, златото и среброто споделят една обща черта – те са относително трудни за продажба. Това е вярно особено в случаите, при които става въпрос за притежание на физическия актив, тъй като е сравнително по-трудно да се намери купувач и да се осъществи реалната транзакция на среброто спрямо покупко-продажбата на други видове финансови инструменти, особено когато става въпрос за по-големи количества. Затова е възможно в ситуация, при която се наблюдава срив на цената на среброто, вложителите да не успеят да се освободят от активите си бързо и да изгубят от тяхното обезценяване. В този ред на мисли, търгуваните на борсата фондове имат предимство, тъй като техните акции могат да бъдат продадени относително по-лесно.

Как да придобием сребро?

Както стана ясно до момента, основните начини за инвестиране в сребро с инвестиционна цел са два: чрез придобиване на физическо сребро и чрез търговия с фючърси.

В първия случай инвестиционно сребро се придобива лесно посредством закупуване на ювелирни монети. Такива се емитират от много централни банки по света и могат да бъдат закупени както от тях самите, така и от други финансови учреждения. Освен това, инвестиционни сребърни монети могат да бъдат придобити и на вторичния пазар, тоест от други собственици на такива, при това без да има никакви ограничения за подобен вид транзакция. Поради тази причина сребърни монети, кюлчета и други ювелирни изделия от този метал се търгуват дори и в сайтове като eBay и amazon, както и на много други места в мрежата. Разбира се, препоръчително е инвеститорът, избрал да влага средствата си във физически сребърни изделия, да избере внимателно търговеца, от който ги придобива, за да избегне измами.

Друг лесен начин е да се инвестира в търгувани на борсата фондове, които се специализират и в обмена на благородния метал. В този случай целта не е физическото притежание на сребърни изделия, а избягване на често високите комисионни или премии, които начисляват търговците на сребърни монети например. Същевременно фондовете минимизират рисковете за отделния инвеститор, тъй като действат гъвкаво спрямо промените в цената на среброто на глобалните пазари. Тъй като в тях работят професионалисти в сферата на търговията, тези техни действия минимизират времето, което отделният инвеститор би отделил иначе, за да се следи флуктуациите на благородния метал на борсата.

Ако придобиването на акции на борсово търгуваните фондове ви изглежда подходящия начин да достигнете до пазара на сребро, все пак е препоръчително да направите собствено изследване върху това кой фонд отговаря най-точно на целите, с които изграждате инвестиционното си портфолио. Различните институции оперират по различен начин, като някои от тях притежават физическо сребро, докато други оперират с финансови инструменти на борсата.