Блог

История

История и любопитни факти за финикийските знаци (парите)

В следващите редове ще научиш повече за:

 • Животът и търговията преди появата на парите;
 • Произходът на финикийските знаци;
 • Факти за появата на монетите и банкнотите;
 • Обликът на паричните средства в миналото и днес;
 • Виртуалната валута;
 • Любопитни факти от историята на парите

 

Много стара и любопитна е историята за появата на парите, които са неразделна част от съвременния свят, средство за съществуване, символ на успех и власт. Създадени от финикийците, около 1000 години пр.н.е, във вида, в който ги познаваме, днес те управляват света, определят човешки съдби, бележат ключови моменти от историята и нашата съвременност. Съществуват множество видове валути, а най-актуалният облик на парите е виртуалният, или така нареченият, биткойн. Вероятно е невъзможно е да си представите свят без пари и не си представяте как са съществували хората преди появата им? Нека ви разкажем…

В началото бе бартерът…

Разменната търговия, позната като бартер, представлява размяна на стоки и услуги за други. Този модел се използва преди появата на парите. До около 3000 г. пр.н.е. хората разменяли стоки помежду си или ги дарявали. Така покривали нуждите си от продукти и вещи, с които не разполагат. За осъществяване на бартера било необходимо, между хората, да има взаимна необходимост. И тъй като това невинаги било възможно, древният човек измислил посредничеството и създал места, на които се складирали различни стоки и се осъществявал бартер. Днес бартерните сделки не са изчезнали съвсем, наблюдаваме множество групи, с различно предназначение, в социалните мрежи, където хората продължават да разменят вещи помежду си.

Любопитните визии и форми на парите

Точното време на възникване на парите, не може, с точност, да бъде определено. Счита се, че бартерът бил изместен от т.нар. стокови пари – стойността им се определяла от материала, от който са изработени. Съдейки по надпис върху глинена плочка от древна Месопотамия, около 2500 г. пр.н.е., хората извършвали плащане със сребърни мерки.  Месопотамският шенкел бил не само средство за плащане, но и теглова мярка. Интересни истории разказват за индианците, чиито пари били малки брадви и зърна какао, за Древна Русия, където се заплащало с блокчета сол, за жителите на острови в Тихия океан, които се разплащали с пера и за парите – мидени черупки, използвани в Китай, Африка и Индия. Може би, най-странни и любопитни за съвременния човек са парите като кръгли каменни блокове с отвор в центъра си, най-големите от които достигали 5 метра в диаметър. Нямаме и най-малко съмнение, древните хора, които са ги използвали, не са ги прибирали в портмоне… 

Парите - монети

Юнона Монета е името на богиня в римския пантеон, от която идва и названието на монетите. Първата работилница за монети е издигната до храма ѝ, в двора на Монета, откъдето и до днес е запазено наименованието монетен двор. Първите монети срещаме през VII век пр.н.е. Те се изработвали от сребро и злато в неправилни форми. Рисунките върху тях били това, което днес наричаме номинална стойност, и сочели теглото на монетата. Трудностите с гарантиране на теглото били решени от лидийския цар Алиат, по време на чието управление започнали да се секат монети с еднаква форма и върху тях да поставя държавен печат, който да гарантира, че са претеглени.  Тези монети, наречени Лидийски лъв, са може би първите монети в истинския смисъл на тази дума, а монетарницата, произвела първите монети с естетически вид, се намирала на остров Крит. Следва бързо развитие и подем на монетосечението, а владетелите не само го контролирали, но и запечатвали властта си върху монетите. Употребата на монети от неблагородни метали възникнала и била наложена в Китай около VIΙ век пр.н.е. През XVIΙ-XIX век нова парична система изместила златните монети в Европа. Това е т.нар. златен стандарт, при който банкнотите са обезпечени с фиксирани количества злато и/или сребро. Производството на билонни монети – чиито номинал е по-висок от стойността на изработката им и от цената на материала им, датира много по-късно – от 1933 г.

Възникване на книжните пари

Първите книжни пари произхождат от Китай и възникват по време на династията Сун. В Европа навлизат доста по-късно – през ХVIΙ век. Европейски банкноти са издадени за първи път от Стокхолмската банка около 1661 г. Предимство на книжните пари, от една страна било, че  са в пъти по-леки от монетите, а от друга, за изработването им не се изисквал голям ресурс от благородни или други метали. Другите предимства се отнасяли до намаляването на риска от транспортиране на благородни метали и улесняването на отпусканите заеми. Като недостатъци се приемали липсата на стойност на самата банкнота и възможността за отпечатване на повече пари, отколкото е наличното обезпечение, което водело до инфлация. Книжните пари се изработвали най-вече от тежка хартия, но в някои държави за производството била използвана пластмаса. Бум на отпечатване на пари се наблюдавал по време на война, когато те били крайно необходими за издържането на армията.

Парите днес

Наблюдаваме явления от рода на стандартизирана валута в трансграничен мащаб. Еврото като нова валута възниква през 1999 г. Днес тя се използва от 330 милиона европейци и почти 200 милиона души извън границите на Европа. Парите не спират своята промяна и развитие. В края на миналия век, ставаме свидетели на появата на банкови карти, които ни позволяват да плащаме, внасяме и т.н., без да си служим с пари в брой. Бонус точките, раздавани на лоялни клиенти, също са нова форма на финикийските знаци. Появяват се и виртуални парични единици – биткойни.

 

Любопитни факти за парите. Знаете ли, че:

 • Най-ценната монета в света е златна 20-доларова монета, отсечена по време на президента Франклин Рузвелт, преди края на златния стандарт в САЩ.
 • Първата монета, върху която има лик на жив човек принадлежи на римляните, Върху нея е  изобразен Юлий Цезар.
 • Службата, която охранява президента на САЩ, е била създадена с цел борба срещу фалшифицирането на пари.
 • Произходът на думата кеш е китайски и означава кесия, в която има сто монети.
 • Най-скъпата монета в световен мащаб е от чисто злато, която струва 50 млн. долара. Дебела е 12 см. и е с диаметър 80 см.
 • 0.002 гр. е теглото на най-леката монета,  а на най-тежката – десетки килограми.
 • А4 е размерът на най-голямата банкнота. Отпечатана е през 1998 г. във Филипините.
 • Два лева от 1916 г. е най-рядката монета в БНБ.
 • Най-често използваният лик върху валутите е този на кралица Елизабет IΙ.
 • Годината, през която се появява първият банкомат в световен мащаб, е 1967. Мястото е Лондон, а неговият изобретател – Шепърд Барън.
 • Първата българска банкнота е от 1885 г. и е с номинал 20 лв.