Блог

Инвестиции

Kъдe дa инвестираме средствата си във времена на финансова нестабилност?

Къде е подходящо да инвестираме с оглед на настоящата икономическа криза? Къде влагат средствата си най-големите инвеститори и защо? Как да преценим кои рискове са оправдани и кой е точният момент за действие?
Повече информация по темата, можете да научите в следващите редове.

 

В рамките на изминалите три-четири месеца, на фондовите пазари се отчита значителен ръст. Голяма част от индексите на развитите пазари в глобален мащаб успяват да възстановят загубите си в резултат от пандемията с COVID-19. Независимо от тези факти, обаче, финансовите специалисти очакват повторен спад на борсата, а инвеститорите изчакват точния момент за сделка.

Наблюдава се негативна тенденция в съотношението доходи – риск. Резултатите по този показател достигат нива, непознати от десетилетия. За хората, които влагат спестените си средства не на фондовата борса, а в банкови депозити, моментът се оказва твърде неподходящ за инвестиционни проекти. Рискът от загуби е голям и неоправдан в светлината на настоящата ситуация.

Инвеститорите, от своя страна изразяват своите опасения от евентуална предстояща инфлация, която, с оглед на масовото отпечатване на парични средства, би била фактор с все по-голяма тежест. Тук се поставя и въпросът: Къде да държим спестяванията, когато се очаква инфлация, а рискът при операции на фодовите пазари се повишава? 

 

Цeнни ĸнижa или кеш

В момент, когато на фондовите пазари се отбелязва спад, разполагането с пари в брой е, до известна степен, добър вариант. Важно е, обаче инвеститорите да осъзнават, че средствата им, за известно време, губят от покупателната си стойност, в резултат на инфлацията.

Преди да се направи съответната инвестиция, е важно да се обмислят възможните опасности и да се избере вариант, който е най-малко рисков или такъв, при който ще се регистрират минимални загуби.

Държавните ценни книжа са друг вариант, към който инвеститорите могат да се насочат в настоящия момент. Очаква се техните нива да останат почти без промяна и лихвите по тях да не се понижават. Факторът, чe цeната нa държавните oблигaции сe движи в противоположна пocoĸa нa дoxoднocттa пo oблигaциитe, показва, че ръст е малко вероятен. Независимо от това, изборът да се инвестира в държавни облигации, макар и да не носи допълнителни доходи, носи сигурност.

Пари в брой, или инвестиция в ценни книжа са добри опции, към настоящия момент, а изборът остава в ръцете на всеки от инвеститорите. Отличен пример в тази насока дава смятаният за един от най-успешните инвеститори в световен мащаб, Уорън Бъфет, който в инвестиционния си фонд държи около 140 милиарда долара кеш. Кешът, с който господин Бъфет разполага, под различни форми, възлиза на 40 % от притежаваните от него активи.

Съществува и известно правило, което инвеститорите прилагат, за да преценят каква част от средствата си да държат кеш. То гласи, че процентът акции в портфейла на един инвеститор трябва да бъде равен на сто минус настоящата му възраст, т.е. с напредването на възрастта, съхраняваните средства в кеш, трябва да се увеличават.

 

Инвестиция в блaгopoдни мeтaли

Според най-успешните инвеститори в световен мащаб, златото е задължително попълнение за всеки инвестиционен портфейл. Благородният метал носи сигурност в моменти, като настоящия, когато на фондовия пазар се усеща нестабилност.

Американските финансови анализатори прогнозират, че настоящата световна икономическа криза ще повиши интересът към златото и съответно ще доведе до значителен ръст в неговата цена.

В борбата си със загубите, причинени от пандемията с коронавирус, правителствата влагат трилиони за поддържане и съхранение на икономиките си. Този сериозен разход би се отразил негативно на различните валути и би насърчил инвестициите в злато, което, пък ще доведе до изчерпване на благородния метал. За потвържване на тези прогнози, все още е рано и инвестициите в злато са възможни, а Американската банка очаква рекордно поскъпване на златото през есента на 2021 г. В конкретния момент, анализаторите определят златото като най-добър защитник на стойността, в контекста на сериозна икономическа криза.

 

Японската йeнa и "спасителните" вaлyти

Някои от световните валути са заслужили правото си да бъдат характеризирани като спасители, или да играят ролята на ãсигурно убежищеÒ, заради факта, че по време на икономически спад, често от инвеститорите се ãдоверяватÒ, именно на тях.

Към категорията на ãвалутите-спасителиÒ спада японската йена, която си е спечелила тази слава, благодарение на сериозната инвестиционна база, с която разполага. Друга валута с подобна известност е швeйцapcĸият фpaнĸ, който, обаче е в силна зависимост от Централната банка, която разполага с власт да насочва цитираната валута, спрямо интересите си.

 

Земеделски земи

Земеделските земи са сред активите, които рядко са в зависимост от тенденциите на световния фондов пазар и този факт ги превръща в добра и стабилна алтернатива за желаещите да инвестират средствата си.

Напоследък земеделските земи отбелязват твърде слаб ръст, но въпреки това си остават сред търсените инвecтициoнни aлтepнaтиви. За изминалото десетилетие земеделската земя поскъпва с повече от 5%, което надвишава отчетената инфлация. Този актив носи и допълнителен доход за инвеститорите във вид на рента, която е значително по-висока, в сравнение с ниската лихва от депозитите.

Преди предприемане на инвестиция в земеделска земя е важно да се преценят разходите и приходите, които носи конкретния парцел. Той трябва да бъде, както с добри характеристики и доходност, също атрактивен за евентуални бъдещи купувачи. Водещо при подобен тип инвестиция е тя да бъде с висока ликвидност.

Възможно решение при такава инвестиция е средствата да се насочват към фондове, инвестиращи в земеделски земи. Този избор е препоръчителен, тъй като инвестираната сума може да бъде и по-малка, има висока ликвидност и е управлявана от фонд, гарантиращ аренди и дивиденти за инвеститорите.

 

Недвижим имот

Още една добра стратегия при предвиждана инфлация е инвестицията в недвижими имоти. Анализите отчитат слабо повишаване на техните цени, дори по време на рецесия. Разумното тълкуване на това пазарно явление е, че при забавяне на икономическите процеси лихвите намаляват, а интересът към ипотечните кредити нараства.

Има шанс рецесията, която пандемията с COVID-19 предизвиква, да се отрази на имотния пазар, но твърде незначително, в сравнение с измеренията, които вече се отчитат на фондовите пазари. При един по-обобщен поглед на цените на жилищни имоти в Съединените щати, преди рецесия, се отчита над 7% повишение и близо 3%, по време на рецесия.

 

Емоциите са враг на инвеститорите

Обичайно е, хората да подхождат емоционално при взимане на сериозни решения, но когато тези решения се отнасят до инвестиции, емоциите са твърде опасни. Предприетите действия на финансовия пазар, продиктувани от моментни човешки емоции, често са нерационални.

Според официална информация, инвестициите, плод на емоционално взетите решения, са с по-ниска доходност, в сравнение с реалната печалба на пазарите. Данни от американските пазари сочат, че средната доходност на акциите е двойно по-висока от тази, която инвеститорите реализират.

За избягване на неоправдани рискове, финансовите експерти съветват към всяка инвестиция, особено направена по време на криза, да се подхожда със спокойствие и хладнокръвие. Всяко емоционално решение, в случая е неподходящо и води до прибързани и неразумни действия. Именно затова, е препоръчително рационално планиране, професионална консултация и претегляне на риска, за всяка от гореспоменатите инвестиционни алтернативи.