Блог

Инвестиции

Най-лесните инвестиции

Кои са трите най-лесни инвестиции, които може да предприемете?

Един от най-важните принципи при инвестирането е простотата, колкото и странно да звучи. Всичко, което правите с парите си трябва да е 1) напълно разбираемо за вас и 2) възможно най-опростено. Ако инвестициите, които правите са неразбираеми и твърде сложни, то така си гарантирате загуби. За щастие, трите инвестиции, за които ще говоря тук са все доста прости (помнете, това е хубаво нещо!) за осъществяване и лесни за разбиране.

Злато: Най-добрата защита на вашите спестяванията срещу инфлацията

Първата инвестиция, за която искам да говоря е физическото злато. Конкретно златото, защото въпреки че е скъпоценен метал от същата категория, инвестиционното сребро в България се облага с ДДС. А това го прави сравнително по-непривлекателна инвестиция. Затова, ако ще купувате физически инвестиционен скъпоценен метал – купувайте злато.

Златото е най-лесната и същевременно една от най-сигурните дългосрочни инвестиции, които можете да направите. Жълтият метал има хилядолетна история на употреба като пари. Това е репутация, която няма как да бъде изтрита и затова златото и в ден днешен поне имплицитно все още изпълнява тази роля (не е случайност, че централните банки по цял свят продължават да държат огромни количества златни резерви).

Златото може да играе роля както на индивидуална инвестиция, която да предпазва вашите спестявания, така и като "хедж", тоест, балансьор в контекста на инвестиционен портфейл, който съдържа по-рискови активи (като например акции). Най-голямата сила и предимство на златото като инвестиционен актив е неговият "имунитет", така да се каже, към влиянието на инфлацията. По принцип инфлацията ощетява възвръщаемостта на всеки един друг инвестиционен актив, защото колкото по-бързо се покачват цените на стоките и услугите в икономиката, толкова по-малка е реалната печалба (т.е. покупателна способност), която ви носят вашите инвестиции.

Със златото обаче е точно обратното. Скъпоценните метали са може би единственият тип инвестиции, чиято възвръщаемост не страда в периоди на висока инфлация, даже се подобрява. Това е така, защото през хилядолетията златото се е доказало като най-надеждната форма на пари. Защо? Защото е благороден метал, който е изключително издръжлив и рядък (най-редкия скъпоценен метал), изключително труден за фалшифициране, но същевременно и лесно делим (на парични единици като монети) и съответно преносим. Комбинацията от тези характеристики гарантират, че стойността на златото остава сравнително стабилна през вековете.

Съответно, когато стойността на националните фиат (необезпечени) валути пада, цената на златото измерена в тези валути се покачва – защото е рядък издръжлив метал, който е бил използван като най-ценната форма пари хилядолетия наред.

Борсово-търгувани фондове: Как да репликираме печалбите на пазарите

Вторият тип инвестиционни активи, на които ще обърнем внимание в тази статия са т.нар. борсово-търгувани инвестиционни фондове (ETF) и конкретно индексовите борсово-търгувани фондове. Името в общи линии е достатъчно красноречиво – това са инвестиционни фондове чиито акции можете да купувате и търгувате по всяко време на финансовите борси, както можете да търгувате акциите на индивидуални фирми като Епъл и Майкрософт. Основната разлика между този тип фондове и взаимните инвестиционни фондове е в ликвидността и нивото на таксите. Борсово-търгуваните фондове са инвестиция с доста по-голямо ниво на ликвидност и по-ниско ниво на такси.

Най-голямото предимство на борсово-търгуваните фондове обаче може би е факта, че най-популярните такива фондове са индексови. Какво ще рече това? Това е ETF, който се управлява по начин, който гарантира, че динамиката в цените на неговите акции следва напълно плътно динамиката на цялата борса. Цените на акциите на фирмите включени в дадена фондова борса (като например БФБ), се агрегират и индексират. Именно това представляват "борсовите индекси" като Дау Джоунс в САЩ например – показват накъде се движат цените на акциите. Ако като цяло растат и индекса расте, ако пък падат и индекса пада.

Индексовите борсово-търгувани фондове, както сигурно вече споменах следват изцяло движенията на самите борсови индекси. Това е единственият начин да инвестирате в агрегирания „пазар“ или „индекс“ (като Софикс, Дау Джоунс и т.н.). Ако чуете някой да казва „инвестирал съм Х пари в Дау Джоунс“ обикновено се има предвид, че е инвестирал въпросната сума в някой борсово-търгуван фонд, който следва Дау Джоунс.

Подобни борсово-търгувани фондове (ETFs) в много случаи могат да са по-добър избор от традиционните взаимни фондове. Особено ако търсите по-проста инвестиция на по-ниска цена. Може би най-лесната, но същевременно и доста успешна инвестиция е просто да "купите пазара", т.е. да инвестирате в борсово-търгуван фонд, който следва някой от големите борсови индекси в САЩ, Великобритания или Европа. За последните няколко десетилетия средната годишна възвръщаемост на борсите в САЩ е около 10%. Ако можете да си подсигурите подобни ниво на печалба от вашите инвестиции, то вие вече сте по-успешни от повечето пенсионни и взаимни фондове.

Да, ако инвестирате само в ETF, който следва определен борсов индекс си гарантирате, че никога няма да "биете пазара", което е съкровенната мечта на много инвеститори. Но пък си гарантирате и че никога няма да се представите по-зле от него, т.е. ще сте от "средната" категория инвеститори – тези, които нито изпреварват, нито изостават спрямо пазара. Което не е толкова лошо. Така или иначе "биенето" на пазара твърде често е просто схвърамбициозен мираж, особено за хора, които нито имат времето, нито ресурсите да се занимават с инвестиции на по-задълбочено ниво.  

Държавни ценни книжа: Спокойствие и редовен допълнителен доход

И за финал нека накратко поговорим и за държавните ценни книжа – дългови облигации, които представляват още един много семпъл тип инвестиционен актив. От всички типове инвестиции описани в тази статия, държавните ценни книжа са инвестицията с най-ниска волатилност. Което ще рече, че тяхната възвръщаемост варира сравнително най-малко. Това не е само така в сравнение със скъпоценните метали и акциите, но и в сравнение, с който и да е друг инвестиционен актив, за който може да се сетите. Тази ниска волатилност прави ДЦК много добър избор за хора, които търсят спокойствие.

Освен това, за разлика от златото и в много случаи борсово-търгуваните фондове (освен ако не изплащат дивиденти), държавните ценни книжа са единствената инвестиция описана в тази статия, която ще ви подсигури редовен приход на паричен доход без да трябва да продавате самия актив. Когато купите държавни ценни книжа вие на практика давате заем срещу който получавате договор (купон), според който кредитополучателя е задължен да ви изплаща съответната лихва по тези книжа на определени интервали (тримесечия/полугодия) в рамките на фиксиран период. Когато този период изтече се изплаща и главницата, т.е. първоначалната сума, която сте платили, за да си купите съответната облигация. Продължителността на въпросния период зависи от типа ДЦК – примерно, има 1-годишни, 2-годишни, 5-годишни, 10-годишни и т.н.

Както споменах ДЦК са много добър инвестиционен избор за инвеститори, които търсят спокойствие. Освен, че тяхната възвръщаемост не е толкова волатилна те гарантират и периодичен паричен доход под формата на лихвата, която ви се изплаща, поради факта, че държите съответната облигация. Това е нещо, което нито скъпоценните метали, нито акциите (без дивиденти) могат да ви предоставят – единственият начин да"кеширате" инвестиционната възвръщаемост, която сте постигнали чрез тях е да ги продадете.

Именно ниската волатилност и гарантираната доходност посредством лихвите е причината пенсионните фондове да инвестират най-вече в ДЦК. Те традиционно се считат за ако не "най-сигурната", то поне една от най-сигурните възможни инвестиции. Разбира се, съществуват и корпоративни облигации, но те са по-рискови, отколкото държавните. По простата причина, че в общия случай една фирма може да фалира далеч по-лесно, отколкото една държава. Разбира се, спокойствието и ниската волатилност, които инвестицията в ДЦК подсигурява си има и цена. Това е инвестиция, която в периоди на инфлация не се представя толкова добре колкото златото и в периоди на бум не се представя толкова добре, колкото борсово-търгуваните фондове.  

Заключение

В обобщение, това са трите най-лесни инвестиции, които можете да направите – злато, борсово-търгувани фондове, които следват даден борсов индекс и държавни ценни книжа. Както вече би трябвало да е ясно, всяка една от тези инвестиции има своите собствени предимства – златото е много добра защита на спестяванията ви срещу инфлация, индексираните борсово-търгувани фондове ви позволяват да си гарантирате почти напълно средната възвръщаемост на пазарите изразена в даден борсов индекс, а държавните ценни книжа ви гарантират редовни приходи и възможно най-ниска волатилност.

Коя от тези инвестиции (или комбинация от тях) е най-добре да изберете зависи само от вас и спецификите на вашия темперамент, финансово състояние и цели като инвеститор. Поменете само едно – не си усложнявайте живота допълнително като предприемате инвестиция, или комбинация от инвестиции, която не разбирате. Първият успех в инвестирането е не да спечелите стойност, а да запазите такава. А това няма как да се постигне, ако правите неща, които не разбирате.