Блог

Инвестиции

Разликите между бързите кредити и лихварството

На всеки понякога му се налага да поиска пари назаем. Дали ще е от приятел, от финансова институция, от колега или някаква друга възможност, винаги трябва да се обърне внимание и да се пресметне дали могат да бъдат върнати впоследствие парите в рамките на уговорения срок. Основните използвани методи за получаване на заем са банките и финансовите институции за бързи кредити. Има обаче и хора, които се обръщат към така наречените лихвари. В статията ще Ви разкажем каква е разликата между бързите кредити и лихварството. 


В днешно време повечето хора са добре запознати с различните услуги, предлагани в  сферата на кредитирането и отдаването на пари назаем и съзнават, че това е един възможен начин за улесняване на семейния бюджет, както и сериозна помощ при нужда от финансови средства. Кредитът, като понятие, обхваща дейността на отдаване на заем от едно лице – било то финансова институция, физическо лице или фирма, на друго лице, което може отново да е юридическо или физическо. Кредитираното лице трябва да възстанови този заем в рамките на уговорен срок, като в повечето случаи самият процес включва и олихвяване. Това каква ще е лихвата, дали ще я има и всички подробности около нея, се изяснява предварително в договор между лицата, които си взаимодействат. 

Терминът „лихва“ означава най-общо: сумата, която даден човек дължи, след временното използване на паричен ресурс. Тази лихва се сформира според съотношението на оценката на настоящия заем, в сравнение с оценката на връщането на същия заем. И при двете възможности за финансово подпомагане – бърз кредит и лихварство, има лихва, която бива винаги предварително упомената. Лихвата може да бъде преглеждана и като печалбата, която кредиторът получава срещу това, че е отдал заем на дадено лице. В статията по-долу можете да разберете общите характеристики на бързите кредити и на лихварството, както и каква е разликата между двете дейности. 

Бърз кредит 
Бързите кредити са общопознато понятие, което е масово използвано, особено в последните няколко години. Това е финансов заем, който бива отпускан на физически или юридически лица от небанкови институции, като специфичното при този тип кредит се изразява в това, че самото отдаване на пари от финансовата институция към лицето се случва за изключително кратък период от време. Позитивните страни на този тип дейност не се изразяват само в бързата процедура на одобрение и отпускане на заема, но и в много други отношения. Отпускането на бърз заем е търговска дейност, която се регулира от Закон за потребителски кредит. Благодарение на този вид услуга всеки потребител  може да получи финансови средства за определен период от време, като цялата дейност по заявка, отпускане и изплащане, преминава през регулацията на закона и неговите разпоредби. 

Предоставянето на бързи кредити представлява дейност, която не може да се извършва от физически лица, поради факта, че този тип бизнес е регулиран от разрешителен или регистрационен режим за фирмите. Също така, друга негова отличителна черта е свързана с това, че всяка небанкова финансова институция може да отпуска кредити на своите клиенти само след регистрация в Българската народна банка (БНБ). 

Лихварство 
Терминът „лихварство“ възниква отдавна и през годините, в които тази дейност се развива, обикновено носи все повече негативен смисъл. Това има своето основание, тъй като този тип дейност не е законна. Тази услуга най-общо казано означава отдаването на пари от едно лице към друго с начислена лихва. Най-често лихварите са хора или групировки, които се занимават с незаконна дейност, която не е регламентирана или проследявана от закон. Също така при извършването и предоставянето на тази услуга, за разлика от официалното кредитиране, лихварите не плащат никакви данъци на държавата.  

Разлики между лихварство и бърз кредит 
Една от основните разлики между двете дейности се изразява в това как и от кого се регулират законово бизнесите и на какви режими подлежат. Както вече обяснихме, при бързите кредити законът не позволява тази дейност да бъде извършвана от физически лица. Подсъдимо е предоставянето на заеми, ако те са под формата на дейност, която носи някакъв доход, но не са регулирани от закона. Това приятел или колега да заеме определени пари на някого, няма нищо общо със самото понятие – бърз кредит. 

При лихварството  ситуацията е различна, тъй като там няма законен регулативен орган, който да следи дали при дадената дейност са изпълнени всички предварително договорени условия.  Държавата се стреми да регламентира дейността по отдаване на пари назаем, тъй като идеята е да се стимулира икономиката и да има ясни правила, които да предотвратяват колкото е възможно незаконното лихварство. 

Обобщено – фирмите, които предоставят бързи кредити, се регистрират, получават нужните разрешения да отдават пари и да извършват дейността си. Именно това ги разграничава коренно от лихварството, което от своя страна, извършва дейността си без необходимото разрешение и без да се съобразяват с някакъв регламент. 

Друга разлика между двете дейности се изразява в това, че докато при бързите кредити няма възможност и притеснение от увеличение на лихвата, след определен период от ползване, тоест каквато лихва е представила още в началото финансовата институция, която отпуска заема, такава ще остане до края на договора между двете лица. Ако се промени някоя от клаузите в договора, това подлежи на наказание и всеки потребител може да се оплаче и да потърси правата си. От друга страна при лихварството няма предварително подписан договор, който да гарантира някаква сигурност на потребителя. Затова и често наблюдавано явление е вдигането на лихвата, ако кредиторът реши, че вече стойността на услугата се е променила, без предварително да е съгласувал това с кредитополучателя, което не би били възможност, в случай на предварително подписан договор, уточняващ всички условия по заема.

Тъй като говорихме доста в статията за лихвата и за нейното значение в този тип финансови дейности – бързи кредити и лихварство, ще е интересно да научите повече от клипчето относно сложната лихва, какво представлява и как се формира.