Блог

История

Тенденции при кредитите до заплата през последните 40 години

Голямата конкуренция на пазара на бързите кредити е предпоставка за силна динамика, определя високи темпове и води до непрекъснато усъвършенстване на предлаганите продукти. Ето какво се случва с кредитите до заплата през последните 40 години.

    Продължава…

    Банковата система през 80-те години

Последната четвърт на миналия век в Обединеното кралство се запомня с облекчаване на банковите ограничения, въведено от правителството на Маргарет Тачър. След десетилетия на строги регулации, хората най-накрая могат свободно да открият банкова сметка на свое име. Процесът по отпускане на заеми също бива опростен. Потребителите започват все по-често да ползват ипотечни кредити и да теглят потребителски такива в ежедневието си.

Тенденцията от Великобритания става популярна на територията на цяла Европа и употребата на различни видове кредити се превръща в ежедневие за жителите на Стария континент.

    Кредит до заплата – 1990 - 2000 г.

В последните десет години на XX-ти век потребителските кредити стават по-достъпни, но все още не могат да отговорят на всички нужди, което открива ниша за нов продукт, а именно Кредит до заплата. Този вид заем се оказва привлекателен за потребителите, тъй като гарантира бърза финансова помощ без да изисква кой знае какви гаранции. 

Купуването на стоки на кредит става все по-честа практика сред потребителите в края на ХХ-ти век, за разлика от периода 70-80 години по-рано, когато да вземат кредит право са имали само заможните представители на обществото с гарантирани доходи.

Банките и небанковите финансови институции започват масово предлагане на заеми до заплата. Процесът не е труден и не отнема много време, както преди години. Тази негова оптимизация води до етап, в който все повече хора се възползват от заем до заплата, дори прекалено много.

Опростените правила довеждат до прекомерната и дори безразсъдна употреба на продукта, което налага нуждата от по-сериозни регулации. Лесното и бързо отпускане на средства следва да се компенсира от по-високи лихви и такси за обслужване на кредитите. По този начин финансовите институции сами осигуряват своите гаранции. 

    Началото на XXI-ви век

Секторът на бързите кредити започва да се разраства с по-висока скорост след 2001-ва година, благодарение на интернет. Изпращането на парите, директно в банковата сметка на кандидатстващия става възможно и то само за минути. Появата на първите онлайн кредити поставя началото на конкуренцията между различните модели, познати и днес – този, изискващ посещение в офис и виртуалния.

Достъпът до интернет открива нови хоризонти пред индустрията и превръща кандидатстването и отпускането на онлайн кредити в практика. С помощта на сигурни онлайн приложения, краткосрочният кредит се превръща в един от лидерите на финансовия пазар. Опцията да получат заем без да напускат дома си и то при пълна дискретност се оказва огромен плюс за кредитополучателите. 

Следва период, в рамките на който бързото разрастване на индустрията и почти неограниченият достъп до бързи кредити довеждат до влошаване качеството на потребителите като платци. Лошите кредитни досиета се умножават поради масовото задлъжняване на населението, а тази тенденция повлиява негативно цялостния имидж на сектора.

    Въвеждане на регулации в сектора на бързото кредитиране

От 2010-та година се наблюдава забавяне на темпото в индустрията и лек спад в потреблението на бързи кредити, който вероятно се дължи на липсата на прозрачност в сектора. Ситуацията налага въвеждане на нови регулации, които стават факт през пролетта на 2014-та година.

С правилните органи, които да регулират отпускането на заеми, потреблението отново се засилва и голяма част от ползвателите на тези продукти често имат зад гърба си 5 или повече заема с различно предназначение. 

    Заемите до заплата, каквито ги познаваме днес

Историята на заемите до заплата не обхваща години, а столетия – от цели 16 века откриваме данни за съществуването на сходни модели. Подобно внушително минало няма как да бъде еднообразно или скучно – то неизменно обхваща периоди на възходи и спадове, но нуждата от пари съществува откакто съществува и валутата.

Макар в някои етапи от своята история заемите до заплата да не се ползват с добра репутация, днес тази индустрия е доста развита, силно конкурентна и се радва на широко потребление. Към днешна дата краткосрочните заеми имат утвърдена позиция на кредитния пазар и често са предпочитани сред потребителите пред продукти като кредитни карти, овърдрафт и други традиционни заеми. Кредитът до заплата, макар и с по-висока лихва е по-достъпно и бързо решение в разнообразни ежедневни ситуации, налагащи спешна нужда от пари в брой.

Известно ни е схващането, че бързите заеми не са за всеки, но техните предимства са категорични. От една страна бързи, а от друга с много по-малко рестрикции, в сравнение с банковите заеми, кредитите до заплата привличат вниманието на нови потребители и печелят тяхното доверие, веднъж доказали предимствата си.

Заради голямата конкуренция във финансовата сфера, най-големите „играчи“ на пазара фокусират усилията си в подобряване обслужването на всеки отделен клиент. Дори продуктите вече са гъвкави и се разработват на база индивидуалните нужди на потребителите.

Извън качеството на предлаганите финансови продукти и услуги, банките и небанковите институции се обръщат и към алтернативни начини за привличане на нови клиенти. Някои инициират информационни кампании с цел да образоват своята аудитория, като по този начин печелят доверието и подпомагат потребителите да направят своя информиран избор. Много компании също инвестират в поддържането на добрия си имидж чрез подкрепа на различни социални инициативи. Социалната отговорност е непряк, но сигурен път към спечелване доверието на потребителите.

Технологичният напредък също много подпомага финансовия сектор напоследък и неслучайно се ражда понятието “fintech”, което обхваща иновациите там. Финансовите технологии правят възможни процесите, които традиционните финансови методи и услуги до момента не успяват. Това е цяла нова индустрия, която посредством технологиите подобрява цялостното преживяване на потребителите при ползване на финансовите продукти и услуги.

Запознати с миналото и настоящето на кредитите до заплата, с нетърпение продължаваме да следим какво ще се случи с тези финансови продукти в бъдеще.