Блог

Инвестиции

Защо все повече млади хора ползват бързите кредити

В последните години се наблюдава тенденция все повече хора да се възползват от така наречените „бързи кредити“, предлагани от различни небанкови институции. Увеличение на използването на този тип услуги се отчита особено през последните месеци, като то се свързва основно с растящата инфлация и несигурната финансова обстановка в световен мащаб, настъпила в резултат на последствията от Коронавирусната инфекция и усложнената геополитическа обстановка.

Клиентите се възползват от бързите кредити по различни причини, основната, от които е спешната нужда от финансови средства за запълване на възниквали „дупки“ в бюджета на домакинството. Част от тях могат да послужат за: наложителен ремонт, спешна нужда от покупка на техника, повишение в битова сметка за ток или парно, която не може да бъде покрита с наличните средства, желание за сбъдване на мечтано пътуване и други.

Бързите кредити са познати също като „кредит до заплата“, тъй като голяма част от хората, които се възползват от тях, имат нужда от финансови средства, с които да покрият възникнала парична нужда и след това да възстановят, изтеглената сума при получаване на месечното си възнаграждение.

Фирмите за бързи кредити предлагат различни по размер суми, които кредитополучателите изплащат на вноски за определен период от време. По-често тези кредити са потребителски – използват се за покриване на битови нужди, при възникване на спешна нужда, които не могат да бъдат изплатени с наличните доходи на домакинството. Някои компании за бързи кредити отпускат и по-големи суми - като ипотечни кредити за закупуване на жилище и такива за покриване на ремонтни дейности, а също и кредити за рефинансиране, с които кредитополучателите могат да обединят няколко отделни кредита в един общ.

Бързите кредити имат няколко основни предимства:

Ускорена процедура на получаване на кредита
Не напразно този тип заеми са наричани „бързи“, тъй като процедурата по кандидатстването и получаването на сумата отнема много малко време. За разлика от  банковите институции, при които отпускането на кредит протича дълго време и е свързана с подготовката на голям набор от документи, при небанковите институции, при кандидатстване, клиентът може да получи разрешение за получаване на заема в рамките на минути. Този тип кредити са особено подходящи за осигуряване на финансиране в случай на спешна нужда и възникване на непредвиден разход. 

Лесно кандидатстване
Друго предимство на бързите кредити е опростената процедура на кандидатстване за получаване на заема. За разлика от банките, където процедурата по отпускане на заем е обвързана с подготовката на редица документи и извършването на различни проверки, кандидатстването за бърз кредит е изключително улеснено. По-често то е обвързано само с представяне на лична карта и попълване на един единствен формуляр. 

Възможност за онлайн кредитиране
Едно от основните предимства на бързите кредити, което ги прави предпочитани, особено сред по-младата част от населението, е възможността процедурата да бъде осъществена изцяло през компютър. Някои от компаниите за такъв тип кредити предлагат изцяло онлайн кандидатстване и одобрение за получаване на желания заем до минути. Без нужда от посещение на офис и ръчно попълване на формуляри, от желаещия да получи кредит се изисква само да влезе в сайта на компанията и да попълни онлайн необходимите данни, след което в най-кратък срок, може да получи одобрение за посочената от него сума.

Нисък праг на одобрение
При кандидатстване за кредит, банковите институции имат редица критерии и изисквания, за да отпуснат желаната сума. По-либерален праг на одобрение при компаниите за бързи кредити е причината много хора да предпочетат да се обърнат за отпускане на заем към тези фирми. Основна част от предимствата в този аспект са:

  • Липса на нужда от наличие на трудов договор на кандидатстващия или доказване на доход - За разлика от банковите институции, при отпускане на бърз кредит, повечето компании не изискват такъв тип документи, за да бъде отпуснат заемът.
  • Не се изисква поръчител - За взимането на така наречения „кредит до заплата“, няма нужда кредитополучателят да представи лице, което със своето съгласие да гарантира за връщането на заема, носейки финансова отговорност. Това предимство важи за всякакъв порядък от суми. 
  • Не се изисква чисто кредитно досие - При кандидатстването за кредит, банковите институции правят проверка в ЦКР (Централен кредитен регистър) на всеки потенциален кандидат. Фирмите за бърз заем не отчитат тази справка като основна тежест при одобрението. ЦКР е информационна система, която се поддържа от Българската национална банка, в която се съдържа информация за всички активни кредити, отпуснати на дадено лице от банкови и други небанкови финансови институции. В повечето случаи, при наличие на неизплатени кредити, банките отказват да отпускат следващи заеми. За разлика от този модел на действие, компаниите, предлагащи така наречените „бързи кредити“, не поставят подобно условие за одобрение на кредитополучателя. Това е причината много хора да се обръщат към тях, ако имат нужда от пари. Тези компании предлагат възможността всеки гражданин да кандидатства и да бъде одобрен за усвояване на желания кредит, въпреки наличието на неизплатени заеми в същата или друга финансова институция.

Кредит без оскъпяване
Колкото и невъзможно да звучи, голяма част от компаниите, отпускащи бързи кредити, предлагат и възможността клиентът да получи заем без никакво оскъпяване. От тази услуга могат да се възползват клиенти, които изплатят получения кредит в срока, заложен в договора. Това е причината все повече хора да се изберат този тип заеми, които им дават възможността да получат необходимите финансови средства в случаи на спешна нужда. За да не търпят клиентите финансови загуби, след получаване на месечното им възнаграждение, могат да изплатят цялата дължима сума. 

В статията изброихме част от основните причини, поради които все повече млади хора се възползват от предлаганите на пазара от небанкови институции -  бързи кредити. 

Във видеото по-долу може да научите няколко полезни съвета за това как да управлявате бюджета си, за да не се получават чести случаи на недостиг на финансови средства.