Финансов речник

Инфлация

Дефиниция на думата: (Инфлация)

Увеличаване на количеството пари в обращение. Най-популярният ефект от този феномен е покачването на паричната стойност на стоките и услугите.