Финансов речник

Капитал

Дефиниция на думата: (Капитал)

Спестен, а не изразходван актив или имущество, използвани за производството на допълнителни стоки и услуги. Например средствата за закупуване на машина в завод са част от капитала ѝ.