Финансов речник

Електронни пари

Дефиниция на думата: (Електронни пари)

Онази част от парите във паричната система, които съществуват в баланса на банките само в електронна форма, а не във физическа. Обикновено се приема, че те са обезпечени от фиатни пари. Електронните пари могат да се използват за извършването на непосредствени транзакции.