Финансов речник

Капиталова печалба

Дефиниция на думата: (Капиталова печалба)

Печалба, регистрирана в резултат на покачване на стойността на капиталов актив над цената, при която е закупен.