Финансов речник

Застраховка

Дефиниция на думата: (Застраховка)

Вид договор, при който едната страна получава компенсация в случай на настъпването на предварително определени събития.