Финансов речник

Минимална дължима съма (МДС)

Дефиниция на думата: (Минимална дължима съма (МДС))

Най-малката сума, която притежателят на кредитна карта трябва да възстанови на всеки отчетен период (обикновено в началото на всеки следващ месец), ако е използвал картата си.