Финансов речник

Нетна стойност

Дефиниция на думата: (Нетна стойност)

Представлява стойността, с която активите на едно предприятие надхвърлят неговите задължения. Нетната стойност на всеки бизнес е сред важните индикатори, които се взимат предвид в инвестиционния свят.