Финансов речник

Пазарна капитализация

Дефиниция на думата: (Пазарна капитализация)

Съвкупната стойност на всички акции, емитирани от една компания. Този индикатор показва размера на организацията и е сред много важните измерители на финансовите показатели.