Финансов речник

Диверсификация

Дефиниция на думата: (Диверсификация)

В случая на инвестициите, диверсификация означава влагане на средства в различни активи и инструменти, най-често като мярка за понижаване на риска.