Финансов речник

Дебитна карта

Дефиниция на думата: (Дебитна карта)

Физически инструмент за извършване на парични трансакции във вид на пластмасова карта. При нея сумата, необходима за съответните операции, се изтегля директно от сметката на потребителя.