Финансов речник

Главница по кредит

Дефиниция на думата: (Главница по кредит)

Представлява номиналният размер на изтегления кредит. При кредит първо се изплаща стойността на главницата, в последствие и този на начислените върху нея лихви.