Финансов речник

Волатилност

Дефиниция на думата: (Волатилност)

Измервател, показващ разликите в ценовите движения (обикновено между най-високата и най-ниската стойност) на конкретен актив за определен период от време.