Финансов речник

Възвръщаемост

Дефиниция на думата: (Възвръщаемост)

Индикатор, показващ дали определен актив е способен да донесе печалба, въз основа на носената от него доходност спрямо цената му. Инструментът позволява лесното сравняване на различни инвестиционни активи.