Финансов речник

Българска Народна Банка

Дефиниция на думата: (Българска Народна Банка)

Централната банка на България, която действа като емитент на валутата (български лев) и осигурява надзор върху финансовата система.