Финансов речник

Собствен капитал

Дефиниция на думата: (Собствен капитал)

Представлява капиталът, който е вложен от основателите и съдружниците при създаването на бизнес организацията. Собственият капитал на една компания може да бъде увеличаван в последствие.