Финансов речник

Финансови опции

Дефиниция на думата: (Финансови опции)

Вид финансов инструмент, който позволява на притежателя си в рамките на определен времеви период да закупи или да продаде актив. Той извършва това и при достигането на предварително фиксирана цена.