Финансов речник

Първичен пазар

Дефиниция на думата: (Първичен пазар)

Първичният пазар е пазарът, на който финансови инструменти като акции и облигации се емитират за пръв път, т.е. това е пазарът, на който те се създават. Една от най-разпространените форми на емитиране на инструменти е първичното публично предлагане. Чрез него една компания пуска първата си емисия (ако до момента не е предлагала публични инструменти) или нова емисия (ако вече е емитирала акции) от ценни книги. След като активът е бил предложен на инвеститорите на първичния пазар, в бъдеще той започва да се търгува на вторичния пазар.

Целта на извършването на първично публично предлагане или на създаването на нова емисия на държавни ценни книжа е определена институция, например една компания или държавата, да наберат нови ликвидни средства, които да използват например за разширяване на дейностите си (чрез откриване на завод, навлизане на нови пазари или разработване на нови продукти) или за извършване на определени политики. Нерядко емисията на дългови инструменти се използва и за обезпечаване на плащанията по стари задължения. Такъв е примерът с Tesla, които в края на 2019 г. договориха нов заем от няколко китайски банки, за да покрият старите си задължения.

Ценообразуване на първичния пазар

Инвеститорите невинаги разполагат с исторически данни за представянето на компанията, която емитира ценните книги, или за самите ценни книги. Такъв например е случаят с петролния гигант Saudi Aramco, който беше листнат на местната борса в Рияд, Саудитска Арабия, в края на 2019 г. Причината за това е, че компаниите, които все още не са осъществили първично публично предлагане, разкриват значително по-малко информация от публичните компании.

В този случай различни инвестиционни институции задават ценови диапазон за новите инструменти. Колкото повече информация за компанията, която ги емитира, е известна предварително, толкова по-тесен ще е диапазонът. Също така самата организация в някои случаи може да обяви начална цена на финансовите си инструменти. След началото на търговията тя се увеличава или спада в зависимост от търсенето за тях.

Когато една компания извърши първично публично предлагане за първи път и бъде листната на някоя борса, тя се превръща в публична. По целия свят днес съществуват регулации за информацията, която тя трябва да публикува ежемесечно, веднъж на тримесечие и годишно, а публичните бизнеси подлежат и на други специални регулации.