Финансов речник

Индекс на цените в производството

Дефиниция на думата: (Индекс на цените в производството)

Индексът на цените в производството е статистическа средна величина, която измерва динамиките в цените на едро в САЩ. Като такъв, той се явява обратния индекс на индекса на потребителските цени, който представя динамиките в стойността на кошница от крайни потребителски стоки. Измерването на индекса на цените в производството се осъществява от Бюрото за трудова статистика, а кошницата от продукти включва повече от 10 хил. отделни артикула, обхващащи всички сфери на индустриалното производство.

Индексът на цените в производството представя ценовите динамики спрямо определен базов период, в пунктове. Така ако за базов период е взет януари 2020 г. (т.е. през него индексът е равен на 100 пункта) и през февруари е отчетено покачване до 120 пункта на цените в сектора на строителството, това означава, че в него се наблюдава ценови ръст от 20% за един месец.

Индексът на цените в производството е изключително важен индикатор поради поне две причини. От една страна, той е измерител, чрез който се индексират цените в договорните отношения между доставчиците и индустриалните им клиенти в САЩ. От друга, индексът на цените в производството е индикатор за представянето на индустриалния сектор в страната. Понижаване на измерителя може да означава спад на поръчките на индустриални продукти, което от своя страна може да е индикатор за слабост на производствения сектор като цяло. Това не е за пренебрегване, тъй като именно той е основният двигател на икономиката.