Финансов речник

Nasdaq

Дефиниция на думата: (Nasdaq)

Nasdaq е технологична платформа (фондова борса) за търговия с акции и едноименен борсов индекс, включващ само технологични компании (Nasdaq Composite). На борсата Nasdaq към настоящия момент са листнати повече от 3 хил. компании, което я превръща в бенчмарк за представянето на отрасъла изобщо и в един от най-важните борсови индекси, следени от инвеститорите по цял свят.

До 2006 г. Nasdaq оперира единствено като фондова борса, но през тази година неговият статус се променя на лицензирана национална борса на ценни книжа. Днес, освен акциите на технологичните компании, на нея се търгуват също опции и други деривати.

Технологията за осъществяване на търговията, разработена за борсата Nasdaq, днес се използва от десетки други тържища на ценни книжа по целия свят. 

Nasdaq и дотком балона

През втората половина на 90-те години на миналия век борсата Nasdaq преминава процес на бурна експанзия. Инвеститорите, захранени с евтино финансиране от Федералния резерв, понижаването на основния лихвен процент и възползващи се от благоприятните условия на международните форекс пазари, които им позволяват да използват азиатски валути, за да закупуват деноминирани в щатски долари активи при гарантирана доходност, започват да инвестират масирано в технологични стартъпи.

Причината за това е очакваната висока доходност от подобни инвестиции и предполагаемата бурна експанзия на отрасъла. Само че в самото начало на новия век става ясно, че те няма как да се материализират. Нещо повече, банковата система трудно може да поддържа постоянното увеличаване на средствата за този сектор. Затова първият епизод на несигурност от страна на инвеститорите се превръща в смъртна присъда за много компании от отрасъла заради масираното разпродаване на акциите на ИТ компаниите.
Така между пролетта на 2000 г. и 2002 г. съставният индекс Nasdaq се срива почти петкратно, а този епизод остава познат в икономическата и финансовата история като дотком балона.