Финансов речник

Банкова паника

Дефиниция на думата: (Банкова паника)

Банковата паника е ситуация, при която депозантите на една банка масово губят доверието си в нея и изтеглят (или опитват да изтеглят) своите депозити. Причините, които довеждат до подобно поведение, може да са различни:

  • Недоверие в паричната система изобщо, например при галопираща или хиперинфлация;

  • Загуба на доверие в банкова система, в контекста на фалити на други банки;

  • Мнителност по отношение на управлението на самата банка, на която вложителите са поверили активите си и т.н.

Доколко банковата паника е опасна за самите финансови институции зависи от тяхната ликвидност и дела на техните резерви. Исторически нерядко банковите паники са довеждали и до фалитите на банките, тъй като те са оперирали с частични резерви и не са били в състояние да посрещнат исканията на вложителите си. В днешно време, при опасност от банкова паника и липса на ликвидност, финансовият регулатор в съответната страна може да наложи принудителна банкова ваканция (при която работата на банките спира и те не обслужват клиентите си) и/или лимит на средствата, които могат да бъдат изтегляни. Точно такива мерки бяха въведени в Гърция например след разразяването на Голямата рецесия, когато стана ясно, че банките в страната нямат достатъчни резерви, с които да посрещнат желанието на клиентите си да изтеглят депозитите си.

За да се избегне банковата паника, в съвременните икономики съществуват регулации, включително:

  • Изискването за минимални резерви, с които банките имат право да оперират. В еврозоната неговият размер е 1% от стойността на депозитите, а в България е 10%;

  • Създаване на институции, които гарантират изплащането на депозитите, в случай на неплатежоспособност от страна на някоя от банките. У нас това е Фондът за гарантиране на влоговете в банките, който гарантира изплащането на депозити на стойност до 196 хил. лв.;

  • Такси за предварително изтегляне на срочните депозити, чиято цел е да премахнат стимулите на вложителите да използват сумите си.

Въпреки това дори и в днешно време, макар и рядко, банкови паники се случват по време на кризи.