Финансов речник

Инвестиционен рунд

Дефиниция на думата: (Инвестиционен рунд)

 

Инвестиционният рунд представлява емитиране на дългови инструменти от страна на дадена компания, често на акции, с цел привличане на нов капитал. Инвестиционните рундове често изискват компанията, набираща финансиране, да извърши определени дейности преди да се осъществи същинското ѝ капитализиране. Например може да е необходимо да се представи проспект за това, че тя търси финансиране, или да извърши други законово изисквани действия, свързани със самата емисия на ценни книжа.

През жизнения си цикъл една компания може да премине през различни инвестиционни рундове, като тяхното наименование зависи както от етапа, на който се намира самата тя, така и от количеството набран капитал. Разгледани от най-ранната фаза на бизнеса, говорим за следните инвестиционни рундове:

  • Сийд инвестиция – това е началният капитал, с който стартъп започва дейността си. Често източникът на сийд инвестицията са самите предприемачи или техните близки, макар че не е изключено инвеститори ангели или фондове за рисков капитал да се включат още на този етап от набиране на средства, особено ако идеята на стартъпа се разглежда като достатъчно иновативна. Обикновено набраните суми по време на етапа на сийд инвестицията не са големи;

  • Инвестиционен рунд с набиране на финансиране от бизнес ангели – предполага се, че стартъпът вече има поне план как да излезе на печалба и той се обръща към бизнес ангели за получаване на допълнителни средства, обикновено срещу собственост в стартъпа. Все още компанията обикновено не е достатъчно голяма, за да се насочи към фондовете за рисков капитал.

  • Инвестиционни рундове с участие на фондовете – за да достигне до този етап, стартъпът трябва да е демонстрирал някакви бизнес успехи, най-често измерени чрез неговите приходи (възможно е все още компанията да не е излязла на печалба). Възможно е да се премине през множество финансирания от страна на рискови инвеститори или друг вид фондове. Обикновено първият такъв се нарича Серия А, вторият Серия B и т.н. Към този момент на развитието си е необходимо компанията да е изградила стабилна стратегия за постигане на своите бъдещи бизнес цели. Липсата на такава или невъзможността да се открият инвеститори в този инвестиционен рунд може да обрече един бизнес на гибел. Колкото повече последователни инвестиционни рундове с участието на фондове има една компания и колкото повече нейните цели не се постигат, толкова по-вероятно е инвеститорите да се отнасят скептично към нея.

Размерът на финансирането на всеки един от инвестиционните рундове зависи много от пазарната конюнктура. В САЩ се приема например, че  инвестиционен рунд с набиране на финансиране от бизнес ангели може да донесе капитал на стойност няколкото стотин хиляди долара, след което фондовете влагат обикновено милиони долара в една компания. Но в България тези стойности са значително занижени, а постигането на финансиране от милион долара и повече по принцип е изключително голям успех.