Финансов речник

Авторизация на транскация

Дефиниция на думата: (Авторизация на транскация)

Процесът, при който банката, издала дебитната или кредитна карта, изпраща уверение за регистрирането на трансакция до нейния получател. Авторизацията е необходима както при операции с дебитни карти, така и с кредитни.