Финансов речник

АТМ

Дефиниция на думата: (АТМ)

Наричана обикновено още „банкомат“, ATM-машината е физическо устройство, позволяващо извършването на финансови транзакции. Съществуващи от 1967 г., традиционно те са свързани с операции с физически пари, като изтегляния и вноски, но днес банкоматите стандартно позволяват по-широка гама от услуги, както и онлайн свързаност.