Финансов речник

Бизнес ангел

Дефиниция на думата: (Бизнес ангел)

Бизнес ангелът е вид частен инвеститор, който осигурява финансиране предимно за непублични компании, намиращи се в ранните етапи на тяхното развитие. Разгледани през категоризацията на инвестиционните рундове, бизнес ангелите участват в първите няколко етапа на набиране на капитал от страна на бизнесите – предсийдовото финансиране, сийд инвестицията и по-рядко в инвестиционния рунд серия А. Почти винаги финансовото участие на бизнес ангелите в стартъпите се извършва под формата на дялово инвестиране; т.е. те придобиват миноритарен дял в стартиращите компании, срещу което им предоставят капитал. Много често бизнес ангелите играят ролята и на ментори на стартъпите, които подпомагат, като обикновено това се случва неформално, извън рамките на организации като акселераторите. Затова характерно за бизнес ангелите е, че имат широки познания в сферата на бизнеса и нерядко са заемали или заемат висши длъжности в различни международни компании.

Сумите, които бизнес ангелите могат да отделят за финансиране на стартъпите, могат да варират значително в зависимост от конкретната държава. Например в България инвестиция от 50 хил. лв. може да е достатъчна за оцеляването на един стартъп за няколко месеца, докато в САЩ дори и в ранните етапи от развитието си бизнесите биха имали нужда от десетки или стотици хиляди долара, за да посрещнат разходите си. Приема се, че в Европа бизнес ангелите инвестират обикновено до около 500 хил. евро в един бизнес, като не е задължително тази сума да бъде изплатена под формата на еднократен транш. Все пак често бизнес ангелите не заделят значителен дял от инвестиционното си портфолио за влагане на финансиране в стартъпи, тъй като рискът при тях е относително висок – според сп. Forbes 90% от тях фалират. За сметка на това, този вид инвестиции имат потенциала да донесат висока възвръщаемост, което е силен стимул за съществуването на бизнес ангелите.

За разлика от фондовете за рисков капитал, които използват капитала на множество вложители, за да извършват дейността си, бизнес ангелите по правило използват собствените си средства, за да финансират стартъпите. Същевременно размерът на инвестициите, направени от бизнес ангели, често е значително по-малък от инвестициите на фондовете. Прилика между бизнес ангелите и рисковите капиталисти е, че е възможно и представителите на първата категория да бъдат юридически лица, макар че обикновено са индивидуални инвеститори.

Бизнес ангелите заемат важна позиция в съвременното финансиране, тъй като именно те са първите източници на външен капитал, подпомагащи бизнесите в най-ранния етап от развитието им, още докато те са на ниво идея. По тази причина на практика рядко бизнес ангелите обосновават инвестициите си с някакви данни за представянето на компаниите, тъй като такива или липсват, или са отрицателни, защото стартъпите често трупат загуби за дълги периоди от време. На този етап е изключително слабо вероятно компаниите да са способни да получат финансиране от банки или фондове или, ако все пак успеят, то да не е с Благодарение на това обаче бизнес ангелите, които инвестират в успешни реализиращи се компании, получават и значително по-висока възвръщаемост спрямо други категории инвеститори, като в случая тя може значително да надхвърли 30%.