Финансов речник

Мито

Дефиниция на думата: (Мито)

Митата са вид косвен данък, налаган от органите на централната власт на една страна върху импортните или експортните стоки при търговията с друга държава. Както и акцизите, митата могат да бъдат както адвалорни, така и специфични. В първия случай се обмитява дял от стойността на вносната или износната стока (например под формата на мито от 10% върху цената на вносното зърно), а във втория митото се начислява върху определено количество от стоката (например мито от 15 лева върху всеки тон зърно).

В някои случаи потребителите имат право да пренасят през граница определено количество от стоки, подлежащи на облагане с мито, без да плащат данъка, например когато ги закупят от безмитните зони. Примери за такива стоки могат да бъдат тютюневите изделия, алкохолните продукти, някои видове козметика и други. Също така стоки, които са насочени към дипломатически представителства, често се третират преференциално и не се облагат с мита.

По своята същност митата са инструмент за защитаване на местните производители или на работните места в една държава от по-конкурентните производители в друга държава, когато се налагат върху вносните стоки, и инструмент за ограничаване на пазара на потребителите в друга държава, когато се обмитяват експортните стоки. Затова в съвременните политико-икономически системи този вид косвен данък е от особено голямо значение, тъй като използването му обикновено води до последици не просто за икономиката на една страна, но и за стопанството, потребителите и производителите в друга.

Всъщност често налагането на мита води до реципрочно действие от страна на държавата, чийто продукти са били обмитени. Този вид действия се нарича търговска война, а последиците от нея винаги нанасят щети върху пазарите, тъй като водят до покачване на цените на стоките и/или до нуждата от потребителите да открият нови канали за снабдяване. Търговските войни се случват дори и в нашето съвремие, а пример за такава могат да бъдат действията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който наложи мита първоначално върху китайски вносни стоки на стойност 50 млрд. долара. Отговорът на Китай не закъсня и те пренасочиха търсенето си на земеделски продукти извън САЩ като част от мерките, с които контрираха политиките на Тръмп.