Финансов речник

Спекулативна търговия

Дефиниция на думата: (Спекулативна търговия)

Спекулативната търговия, наричана разговорно обикновено просто „спекулация“, означава начин на търгуване, при който инвеститорът придобива финансов или друг актив с цел постигане на доходност чрез неговата бъдеща препродажба. Друга особеност на спекулативната търговия е, че тя често носи висок риск, тъй като очакваните ценови динамики може да не настъпят.

Видове спекулация на фондовата борса

Когато става въпрос за спекулативна търговия на акции, инвеститорите имат два варианта на постигане на доходност, като и при двата печалбата се реализира благодарение на разликата в цената, при която един актив е закупен, и тази, при която той е продаден. Разбира се, в случаите, при които спекулантът сгреши относно бъдещата ценова динамика на въпросния актив, той може да претърпи загуби.

  • Къса позиция – при тях те продават ценна книга с идеята да я закупят отново в бъдеще, само че на по-ниска цена;
  • Дълга позиция – тук се случва обратното – активът се закупува, с идеята да бъде продаден отново в бъдеще, само че на по-висока цена.

Спекулации извън фондовата борса

Често спекулативна търговия се наблюдава по време на кредитна експанзия на пазарите, като в нея се въвличат и хора, които не са непременно инвеститори. Причината за това е ценовата динамика на активите като цяло. По време на кредитна експанзия някои потребителски стоки, например апартаменти, телевизори, автомобили и други, започват да поскъпват. Нерядко потребителите, забравяйки предишните кризи на пазарите, очакват нарастването на техните цени да продължи за много дълъг период от време, което не се оказва така в действителност.

Както стана ясно, спекулативната търговия може да се извършва с всякакъв вид активи. Връщайки се към примера със спекулациите по време на кредитна експанзия, един вид спекулативна търговия, на който станахме свидетели в България, беше интензивното закупуване на имоти (по време на имотния балон, който се спука през 2009 г.). Целта на потребителите, някои от които се въвличаха в спекула, може би без непременно да го осъзнават, беше да спечелят от поскъпването на цената на имотите в бъдеще.
Тези от тях, които успяха да продадат преди спукването на балона, като цяло постигнаха точно това. Други обаче станаха свидетели на поевтиняването на инвестицията си. В този втори вариант спекулата не донесе успех.