Финансов речник

Dow Jones Industrial Average

Дефиниция на думата: (Dow Jones Industrial Average)

Dow Jones Industrial Average (обикновено съкращаван DJIA или наричан просто Dow) е борсов индекс, в чиято калкулация са включени акциите на тридесет от най-големите публични компании в САЩ. Той е и вторият най-стар пазарен индекс в страната, като е създаден още в началото на 1885 г. от Чарлс Дау (от когото произлиза и неговото име). Втората дума от наименованието на индекса идва от един от съдружниците в Dow Jones & Company – Едуард Джоунс.

Почти със самото си създаване Dow Jones Industrial Average се превръща в един от най-важните за пазарните анализатори индекси на света – статус, който запазва и до ден днешен, въпреки относително малкия брой на компаниите, които го формират. Неговото значение е толкова голямо, че когато се говори за представянето на „пазарите“, обикновено се има предвид именно този индекс.

През годините селекцията на компаниите, включени в Dow Jones Industrial Average, се изменя по такъв начин, че да дава най-добра представителност за икономиката като цяло. Затова днес, освен индустриалните компании, които, както името му подсказва, са били част от него от самото начало на индикатора, в индекса са включени и акциите на бизнеси като финансовата компания American Express, технологичната Apple, петролната ExxonMobil, банката Goldman Sachs и други.

Как се формира Dow Jones Industrial Average

Акциите на всички 30 компании влизат в изчисляването на индекса, но не всички от тях са с еднаква тежест. Относително по-значими в калкулирането му са ценните книги на компаниите, които имат най-висока стойност.

Формулата, по която се изчислява Dow Jones Industrial Average, е:

Dow Jones Industrial Average = ∑p / d

Където:
p – сумата от цените на акциите на тридесетте компании;
d – делителят на Дау.

Индексът се пресмята по начин, който не позволява промени на пазарите (например сливания и придобивания, отцепвания на компании и други подобни) да оказват въздействие върху математическата калкулация. Освен това при Dow Jones Industrial Average сумата на компонентите е по-голяма от отделните цени на акциите.