Финансов речник

Индекс на мениджърските поръчки

Дефиниция на думата: (Индекс на мениджърските поръчки)

Индексът на мениджърските поръчки е измерител на мнението на мениджърите на различни компании за начина, по който икономиката ще се представя в бъдеще. Той се изчислява ежемесечно от базирания в Темпи, Аризона, Institute for Supply Management, основан през 1915 г. в САЩ. Извън страната други организации също калкулират индекс на мениджърските поръчки. Сред тях са Singapore Institute of Purchasing and Materials Management, съответно за Сингапур, и Markit, чието изследване обхваща настроенията на мениджърите в повече от 30 държави по света.

Съществуват някои различия в обхвата на индикатора, измерван от отделните институции. Докато Institute for Supply Management взима предвид отговорите на специалисти на ръководни позиции от всички сектори на икономиката (обикновено се получават отговори на въпросниците от около 400 компании месечно), включително и държавните производствени организации, в Сингапур индексът се калкулира въз основа единствено на отговорите на представителите от индустрията, а Markit използва само анкети, провеждани сред бизнеси от частния сектор.

Заради обхватността си, индексът на мениджърските поръчки е важен измерител на настроенията на мениджърите, който се следи от всички пазарни анализатори. Промените в него могат да покажат, че икономиката се е насочила към растеж, контракция или стагнация. Респективно, той може да покаже, че отделни отрасли на стопанството се очаква да преминат някаква динамика, например в случаите, при които само мениджърите на индустриалните компании очакват да изпитват затруднения.

Прогнозата на мениджърите се сумира, за да се изчисли самият индекс. Неговият обхват е от 0 до 100 пункта, като се приема, че резултат от 50 пункта означава стагнация в сравнение с предходния месец. Съответно по-висока стойност е индикация за положителни настроения, а по-ниска – за очакван спад в съответната индустрия.

Тъй като индексът на мениджърските поръчки се калкулира въз основа именно на поръчките, той дава сигнали не само за икономистите и пазарните анализатори, но и за производителите. Например резултат под 50 пункта в сектора на производството за тях може да даде сигнал, че поръчките за продукцията им в бъдеще може да се понижат и обратното.