Финансов речник

Черен понеделник - 1987 г.

Дефиниция на думата: (Черен понеделник - 1987 г.)

Черният понеделник е денят с най-сериозен спад на индекса Dow Jones Industrial Average. Той настъпва на 19 октомври 1987 г. и всъщност не е ограничен единствено до акциите, които се търгуват на Нюйоркската фондова борса, а е глобален феномен.

Прелюдия към Черния понеделник

По своята същност, това, което се наблюдава в началото на 80-те години, е инфлационен бум. Той продължава от 1982 до 1987 г., когато пазарите се сриват, а негов причинител е Федералният резерв на САЩ, който инжектира огромни количества ликвидност в икономиката. 

Причината за огромните емисии от долари е фалитът на банката Penn Square и възможността Мексико, заедно с други развиващи се страни, да изпаднат в състояние на неплатежоспособност. На практика, с това си действие централната банка на САЩ се опитва да предпази икономиката на страната от допълнителен финансов стрес в условията на и без това развиващата се рецесия на нейната икономика.

Въпреки масираното увеличаване на паричното предлагане, инфлацията в страната се задържа ниска, тъй като голяма част от новонапечатаните пари се насочват към сектори, които не се включват в индекса на потребителските цени. Между 1983 и 1986 г. той показва темп на ръст на номиналната инфлация от между 4 и 1,1% годишно.
Настъпването на Черния понеделник

От 1985 до 1987 г. доларът поевтинява спрямо други водещи валути, сред които са немската марка (с почти 50%) и японската йена (със 75%). Спрямо кошница от чуждестранни валути, неговата стойност спада с цели 40%. За да спре поевтиняването на валутата, Федералният резерв рязко обръща курса на печатане на пари през януари 1987 г. Нещо повече – за да изтегли валута от икономиката, Федералният резерв продава държавни ценни книжа на стойност 8,4 млрд. долара, което е почти 4% от целите му резерви. 
Въпреки това, през май доларът пада до 40-годишно дъно спрямо йената и до 7-годишно дъно спрямо марката. Така през септември Федералният резерв преустановява дефлационната си политика. Същевременно обаче действията на институцията създават огромна разлика в доходността на акциите и облигациите на пазарите, възлизаща на разминаване от няколко пъти. Резултатът от това е масирано разпродаване на акции, което води до срива на пазарите, известен като Черния понеделник.