Финансов речник

М2

Дефиниция на думата: (М2)

M2 е паричен агрегат и част от паричното предлагане. В него се включва размерът на M1 (наричани „тесни пари“ в икономиката), т.е. парите в брой и чековите депозити, както и краткосрочните депозити, чековите депозити, сумата на акциите и облигациите и активите на взаимните фондове. Общото между всички тези категории активи е, че те имат относително висока ликвидност, което означава, че много бързо могат да бъдат обменени срещу пари в брой.

Поради видовете активи, които са включени в M2, той е изключително следен от пазарите индикатор, защото е определящ както за настроението на пазарите, така и за политиките на централните банки. Именно М1 и М2 са агрегатите, които първи нарастват при ускоряване на паричното предлагане, което може да е индикация, че стойността на една валута ще бъде подрината (заради новия приток на средствата от нея) или че нови пари могат да се използват. Вторият сценарий важи за фондовите борси, които по принцип приветстват инжектирането на нови средства в икономиката, защото могат да ги използват за търговията на ценни книги.

Тъй като паричният агрегат М2 е много важен за пазарите, статистика за него се публикува от водещите централни банки седмично, за разлика от още по-мащабните парични агрегати, за които информацията се оповестява тримесечно.

Пример за динамика в М2

Ако един индивид реши да изтегли средствата от депозитната си сметка, например 5 хил. лв., за да разполага с пари в брой за пътeшествие и закупуване на стоки за дома, транзакцията ще понижи М2 с 5 хил. лв., но ще увеличи М1 със същата сума.