Финансов речник

Фидуциарни средства

Дефиниция на думата: (Фидуциарни средства)

Фидуциарните средства представляват форма на съвършени парични заместители, които банките емитират, без да са обезпечени чрез реални активи например други пари, депозити или благородни метали (особено в миналото, когато при златния или сребърния стандарт съответните метали са били пари). Обикновено създаването на фидуциарни средства се случва по време на кредитната експанзия, при която финансовите институции отпускат кредити използвайки средствата, поверени им като депозити.

Затова фидуциарните средства могат да съществуват под много различни форми, включително кредити и кредитни разписки, чекове или други. Създаването на фидуциарни средства е форма на инфлация, тъй като банките на практика увеличават паричното предлагане.

Пример за фидуциарни средства

Когато в една банка има депозит, направен от Индивид А, на стойност 100 парични единици, но тя отпусне част от тях, например 90 парични единици, на Индивид Б под формата на кредит, във финансовата система ще бъде създаден парадокс – едновременно два различни индивида ще предявят претенции към едни и същи пари – въпросните 90 парични единици. Но освен, че това е правен казус, банката, създавайки фидуциарните средства на стойност 90 парични единици, увеличава и паричното предлагане, тъй като тази сума не е съществувала в хипотетичната финансова система, преди кредитът да бъде отпуснат.

В стопанството това действие от страна на банката ще доведе до изкривяване на структурата на производство, тъй като ще създаде неустойчиво търсене за стоки и услуги. Причината за това е именно, че благодарение на фидуциарните пари се генерира покупателна способност, която не би трябвало да съществува. Днес банките по целия свят извършват това, защото регулаторните изисквания за техните резерви по депозитите са пренебрежително ниски. В България те са 10%, а в еврозоната – 1%.

Разлика между фидуциарни средства и фиатни пари

И фиатните пари, и фидуциарните средства са необезпечени. И докато фидуциарните средства много често са и фиатни такива (тъй като в примера с банката, ако тя отпусне депозит в евро, същото това евро ще продължи да е необезпечено чрез никакъв актив и да представлява само фиатни пари), то банката не е способна да наложи фидуциарните средства чрез закон, каквато власт има правителството.