Клиринг

Дефиниция на думата: (Клиринг)

Клирингът е процесът на сключване на финансови сделки, който гарантира, че всички условия по един контракт, включително изплащането на неговата стойност и доставката на предварителното определеното количество и качество от един актив, ще бъдат осъществени. Като такъв, клирингът е от решаващо значение за функциониране на финансовите пазари както в миналото, така и в настоящето.

Обикновено услугата клиринг се осъществява от отделна страна, често наричана клирингова къща, която по презумпция следва да е неутрална спрямо двете страни, встъпили в контракт.
За да осигури правилното протичане на финансовите операции, клиринговата къща може да изиска от двете страни гаранции, удостоверяващи, че всяка от тях разполага с договорените активи или с фючърси за тях. Нещо повече, при много сделки двете страни не встъпват в преки отношения една с друга, а ги уреждат чрез клиринговата къща. Ефектът от това върху пазарите е улесняване на процеса, увеличаване на сигурността по транзакциите и ускоряване на скоростта, с която търговията може да се извършва.

Пример за клиринг

Клиринговите къщи са широко разпространени на всички фондови борси по света. Тяхната роля е да гарантират, че търговците притежават достатъчно средства, за да извършат определената операция. Именно клиринговата къща е пазарният участник, който удостоверява, че един трейдър ще изплати сумата на ценните книжа, които някой иска да продаде. Обратното също е вярно – клиринговата къща гарантира, че продавачът е собственик на определен брой ценни книжа.

Клиринговите къщи са особено важни при търговията на фючърси, тъй като при тях предварително договорените условия се случват в някакъв бъдещ период от време, което потенциално би могло да повиши риска едната страна да е неспособна да достави съответните активи.

За услугите си, клиринговите къщи начисляват клиринг такса.
 

ТЕЛЕФОН
Свържи се с нас на:
EMAIL АДРЕС
Свържи се с нас на:
Абонирай се за промоциите на Credirect!

Абонирай се за нашите промоции!

Ние държим на дискретността. Данните на клиентите ни няма да бъдат споделени с трети лица или компании.

Полезна информация

Ние сме щастливи да помогнем

Звънни ни: 0700 800 46

Пиши ни: customercare@credirect.bg

Ние от CreDirect сме на твое разположение от понеделник до петък от 08:00 до 19:00, в събота от 09:00 до 18:00 и в неделя от 09:00 до 17:00
Адрес: България, гр.София, ул.Славянска 29, ет.7

Използвайки сайта ни, ти се съгласяваш с нашaта Политика за бисквитки.