Финансов речник

Голямата рецесия

Дефиниция на думата: (Голямата рецесия)

Голямата рецесия е името на финансовата криза, която започва в САЩ през 2007 г. и бързо се разпространява и в други части на света. Нейното име е алюзия с Голямата депресия от края на 20-те години на XX в., а този спад на икономиката остава известен с него заради дълбоките ефекти, които оказва върху икономиката.

За начало на същинската рецесия се приема фалитът на инвестиционната банка Lehman Brothers, който настъпва на 15 септември 2008 г. и който е последван от обявяването на Програмата за възстановяване на проблемни активи от страна на председателя на Федералния резерв по това време Бен Бернанке. При нея, централната банка обещава да инжектира 370 млрд. долара в заздравяването на финансовата система, за да предотврати системните фалити.

Но още преди настъпването на този фалит политиките на централната банка, която понижава основните лихвени проценти, което от своя страна води до надуването на балони, най-вече на имотния балон, сериозно изкривяват икономиката. Казано иначе, поводът за настъпването на Голямата рецесия е причинен от действията, които изначално водят до икономическия бум преди нея.

Последици от избухването на Голямата рецесия

До 2010 г. в САЩ безработицата нараства рязко – икономиката на страната губи почти 9 млн. заети лица заради проблемите, настъпили в много отрасли. Надутите през предишните почти десет години балони се взривяват. В сферата на недвижимите имоти това води до срив на цените, неплатежоспособност на много купувачи и масови фалити на компании. До достигане на дъното, последващо депресията, брутният вътрешен продукт на САЩ спада с 4,3%.

Рецесията обаче се разпространява бързо и в Европа. Инвеститорите осъзнават, че много от страните са неплатежоспособни по държавните си дългове, като ситуацията е особено тежка в групата PIIGS (Португалия, Италия, Гърция, Испания и Ирландия), чиито икономики се сриват и където безработицата расте. Най-тежко е положението в Гърция, която получава колосалната финансова помощ от почти 290 млрд. евро в рамките на по-малко от десетилетие. Освен високата безработица във всички европейски страни, брутният вътрешен продукт на еврозоната се срива с от 0,5% през второто тримесечие на 2008 г. до 2,5% през първото тримесечие на 2009 г. (на годишна основа).

Така Голямата рецесия се превръща в най-сериозния икономически спад от периода на Голямата депресия насам.