Финансов речник

Абеномика

Дефиниция на думата: (Абеномика)

Абеномиката са мерките за стабилизирането на японската икономика, предприети по време на мандатите на министър-председателя Шинзо Абе, който управлява страната през 2006-2007 г. и от 2012 г. досега. Тъй като пакетът от икономическите и финансови мерки е в сила от много години, терминът е широко използван от бизнес медиите, икономистите и пазарните анализатори днес.

Икономическите мерки при абеномиката

Икономиката на Япония се намира в стагнация и преди разразяването на Голямата рецесия от 2008 г., но по време на тази икономическа криза тя е особено тежко засегната. Затова, за да стимулира стопанството, ръководството на страната имплементира цял пакет от мерки, включително:

  • Увеличаване на паричното предлагане

Целта на тази мярка е както да потисне стойността на йената на международните пазари (т.е. да я обезцени спрямо другите глобални валути), така и да осигури свеж ресурс за правителството, чрез който то може да осъществява различни програми. На практика Банката на Япония, която е централната банка на страната, инфлира валутата, от което следват всички негативни феномени от инфлацията, включително забавяне на икономическия растеж и понижаване на реалния стандарт на живот на местното население.
Благодарение на абеномиката, в икономиката на Япония бяха инжектирани стотици трилиони йени.

  • Увеличаване на правителствените разходи

Целта на тези мерки беше да повишат покупателната способност на местното население, чрез което да се увеличи крайното потребление в условията на стагнираща икономика. Както вече стана ясно, голяма част от държавните програми е финансирана чрез печатането на пари.

  • Увеличаване на конкурентоспособността на местните компании

Тази насока на дейностите на правителството включва основно регулаторни промени. Сред тях е улесняване на назначаването на работници, най-вече на чуждестранни такива, и на съкращаването на служители, премахването на някои регулации в сферата на здравеопазването и насърчаване на предприемачеството.

Ефекти от абеномиката

Докато първите два „лъча“ на абеномиката не водят до желания ефект, защото вече почти десетилетие след началото на икономическия план стопанството на Япония все още стагнира, а реалният стандарт на живот се понижава, третият от тях все пак води до подобрения. Но като цяло програмата е по-скоро неуспешна.