Финансов речник

Брокер

Дефиниция на думата: (Брокер)

Брокерът на финансовите пазари представлява индивид или организация, която търгува на борсата от името на поръчител, срещу което получава комисионна. В по-широк смисъл, брокер може да бъде всяка компания, която действа като представител на клиента си, срещу което също начислява комисионна. Най-типичен пример в този случай могат да бъдат брокерите на недвижими имоти, на които се заплаща посредничеството при сключване на сделка или финализиране на договор за наем, като обикновено тяхната комисионна е дял от стойността на целия контракт.

По отношение на брокерите на финансовите пазари, техните услуги могат да включват широк набор от дейности, включително извършване на пазарни анализи, консултиране при изграждането на инвестиционното портфолио и други. Когато брокерът предлага само сключването на сделки, той се нарича дисконтен брокер; в противен случай индивидът или компанията могат да предлагат пълна гама от услуги. 

Сред основните ползи на брокера е възможността да се използва финансовият пазар за извършване на инвестиции – нещо, което повечето хора не могат да направят директно, тъй като трябва да преминат през сертификационен процес.
Макар в миналото това да е било инвестиционна алтернатива, достъпна за малцина поради високите комисионни на брокерите, днес онлайн брокерските къщи предлагат извършването на същата услуга срещу значително по-ниско възнаграждение, което отвори фондовите борси за много по-широк кръг от инвеститори.