Финансов речник

Зомби компания

Дефиниция на думата: (Зомби компания)

Зомби се нарича всяка компания, която генерира приходи, обслужващи текущите ѝ разходи, но не може да сервизира дълга си. Много често зомби компаниите имат много високи кредитни задължения, а поради факта, че често не са доходоносни, те са изправени пред циклични рискове. Затова зомби компаниите са първите, които фалират, когато икономиката изпадне в рецесия.

Обикновено една зомби компания изпитва затруднения да инвестира средства в развойна дейност или експанзията си на пазара поради недостатъчния си собствен капитал. Затова за зомби компаниите е характерно, че увеличаването на пазарния им дял, стъпването на нови пазари или бизнес развитието изобщо са следствие от увеличаване на банковите кредити или другите форми на привлечен капитал.

Пример за зомби компания

Много стартъпи по време на дотком балона са зомби компании, характеризиращи се с ниски постъпления и колосални дългове. Всъщност в книгата си Zero to One Питър Тийл посочва, че по това време ИТ бизнесите са привличали финансиране дори и чрез представянето само на бизнес план. Разбира се, когато евтиното кредитиране секва, представителите на този отрасъл масово фалират.

Десетилетие по-късно отново се наблюдава подобен феномен на инвестиционните пазари в САЩ. Компании като Uber, Lyft и WeWork постигат пазарен растеж, но той е генериран почти изцяло от заетите от тях средства. Това си пролича прекрасно през 2019 г., когато всички от изброените започнаха да изпитват проблеми, тъй като благодарение на слабите им финансови резултати инвеститорите отдръпнаха доверието си от тях, в резултат на което акциите им спаднаха, а в случая на WeWork дори доведе до необходимост от спасителна финансова инжекция от SoftBank и план за оздравяване на компанията.

Как се създава зомби компания

Зомби компаниите обикновено са следствие или на кредитната експанзия, извършвана от банките, или от инфлацията или другите видове парична политика (включително понижаването на основните лихвени проценти) на централната банка. Причината за това е, че до тяхното създаване се стига основно в резултат на твърде лесния достъп до кредитиране, който от своя страна се получава чрез подобни феномени на финансовите пазари. Обикновено компаниите, които имат солиден бизнес модел и създават стоки и услуги, търсени на пазарите, постигат естествен растеж и генерират печалба и тяхното съществуване не зависи от кредитирането.