Финансов речник

Голямата депресия

Дефиниция на думата: (Голямата депресия)

Голямата депресия е най-продължителната и дълбока депресия в историята на Западната цивилизация. Тя води до срив на глобалния брутен вътрешен продукт от 15%; за сравнение, Голямата рецесия от 2008 г. води до понижаване на брутния вътрешен продукт от около 1%. Голямата депресия продължава от 1929 г. до периода след края на Втората световна война.

Прелюдия към Голямата депресия

Голямата депресия е следствие от „бурните 20-те години“ на XX в., които остават известни с това наименование заради резкия растеж на икономиката. Той обаче се дължи на кредитната експанзия, най-вече от страна на Федералния резерв на САЩ. Поради тази причина растежът на брутния вътрешен продукт и заетостта е неустойчив.

Това се вижда през септември 1929 г., когато борсовият индекс Dow Jones започва да спада, а темпът на икономическия растеж – да се забавя. Крахът настъпва със срива на Нюйоркската фондова борса от 24 октомври 1929 г., известен като Черния четвъртък. Той е последван от Черния понеделник четири дни по-късно и от Черния вторник. През всеки един от тези дни борсата губи по 20% от стойността си. Дъното обаче ще бъде достигнато едва при срива на индекса с 90% от неговата величина през септември. На Dow Jones ще са необходими 25 години, за да достигне отново пиковата си стойност от есента на 1929 г.

Ефекти от Голямата депресия в САЩ

Сривът на фондовата борса моментално започва да оказва негативни ефекти върху икономиката на САЩ. Масово компании и банки започват да фалират, потреблението и инвестициите се понижават ударно, а безработицата расте. Всъщност само три години след срива на Нюйоркската фондова борса безработицата в страната ще се изстреля от около 3% до почти 25%, а в следващите почти 20 години частните инвестиции и индустриалното производството ще са на рекордно ниски равнища. Краят на Голямата депресия в САЩ, иронично, започва след приключването на политиките на президента Франклин Рузвелт, насочени към справяне с последиците от кризата.

Ефекти от Голямата депресия в Европа

Моментално след поредицата от черни дни на Нюйоркската фондова борса Голямата депресия достига и до Европа. В много страни от Стария континент безработицата ще се задържи трайно над 20% през 30-те години на XX в., а индустриалното производство ще се срине с над 50%. Много бързо европейските банки също започват да фалират, водени от виенската Creditanstalt.

Изходът от Голямата депресия е освобождаването на пазарите в следвоенния свят, спирането на увеличаването на паричното предлагане и елиминирането на изкуствено понижени от някои централни банки, например от Федералния резерв, лихвени проценти.