Финансов речник

Арбитраж

Дефиниция на думата: (Арбитраж)

Арбитражът е едновременната покупка и продажба на един актив, а целта на това действие е да постигне печалба в резултат на разликите в неговата на два отделни пазара. Арбитраж не е задължително да се извършва с абсолютно една и съща стока, като той може да се осъществи и чрез много сходни такива или чрез различни финансови инструменти.

Тъй като двете сделки, които инвеститорът извършва, се осъществяват едновременно, следователно не зависят от ценови флуктуации, паричен риск или изменения на цените на активите във времето, арбитражът се приема за много ниско рискова операция.

Същевременно посредством арбитража се постига балансираща функция в икономиката, тъй като той спомага за синхронизацията на цените на два отделни пазара. Причината за това е, че на единия от тях се създава търсене, а на друг – предлагане за една и съща или изключително сходна стока или актив. Той е бил особено полезен инструмент за тази цел в миналото, преди търговията да бъде силно дигитализирана и информацията да се предава от една борса до друа много бързо.

Пример за арбитраж:
Определен актив, да кажем корпоративни акции на една компания, се търгуват на две борси. На едната от тях цената им е 10 долара, а на друга – 10,80 долара. В този случай инвеститорът ще закупи акции на едната борса и ще ги продаде на другата, като при това ще постигне нелошата доходност от 8%.

Арбитражът може да има и значително по-сложни изражения, при които инвеститорът закупува например валута, за да спечели от разликите в нейния курс при търговията на сходен актив в две различни части от света.