Финансов речник

Капиталови стоки

Дефиниция на думата: (Капиталови стоки)

Капиталовите стоки представляват част от материалните активи на един бизнес, които се използват за производството на други капиталови стоки или на потребителски стоки. Пример за капиталова стока в една компания е багерът, с който се изкопават въглищата, които в последствие се използват за производство на електрическа енергия в един ТЕЦ. В случая багерът няма „пряк контакт“ с крайния потребител – домакинствата, но е от особено голямо значение за функционирането на цялата структура на производството. В този смисъл, капиталови стоки са всички активи, които влизат в производството.

Трябва да се прави разлика между капиталовите стоки и консумативите. Капиталовите стоки не се влагат изцяло в един производствен цикъл. Връщайки се на примера с багера, той вероятно ще се използва с години, в хода на които ще претърпи амортизация. Тя се отчита в крайния счетоводен баланс на една компания, като бизнесите имат право на данъчни облекчения. От друга страна, въглищата ще бъдат вложени изцяло в процеса на производство на електричество – те не могат да се използват повторно.

В много отрасли стои въпросът за използване на капиталови стоки или човешки труд. Затова е от особено значение пазарът на труда да остава нерегулиран, за да може конкуренцията между тях да бъде справедлива. С въвеждането и увеличаването на минималната работна заплата в почти всички развити икономики по света се дава предимство в употребата на капиталови стоки за сметка на човешки труд, което потенциално може да доведе до по-високо равнище на безработицата, отколкото би се наблюдавало иначе.