Финансов речник

Структура на производството

Дефиниция на думата: (Структура на производството)

Структурата на производството представлява мислен разрез на икономиката, позволяващ анализирането на нейното представяне на корпоративно равнище. Тя дава информация за развитието на отделните клонове на стопанството и за динамиката в тях, което е полезен инструмент за оценка на потенциала пред различните отрасли или за възможността в някои от тях да са се надули балони. Тъй като обхваща производството, много често може да се види къде кредитите от кредитната експанзия се отразяват в най-голяма степен, което може да се превърне в ценен сигнал за инвеститорите кои отрасли да избягват.

Структурата на производството представя данни за стопанството през два ракурса:

  • Хоризонтален разрез на структурата на производство – той дава информация за различните клонове на индустрията, които са съпоставени спрямо крайния им продукт – потребителските стоки. Отделните клонове могат да включват например земеделието, производството на хранителни продукти, облекла, информационната индустрия и други. Предоставя информация за свързаността между отделните отрасли.
  • Вертикален разрез на структурата на производство – разглежда отделните етапи, през които преминава един продукт, преди да се превърне в крайна потребителска стока. Колкото по-дълга е вертикалната структура на производството, толкова по-капиталоемка е икономиката; т.е. през толкова повече отделни етапи преминава една стока. Това е очевидно – едно първобитно сечиво преминава през един или два етапа, преди от суровината (например еленски рога) да се превърне в рало. Но в съвременната икономика са необходими много етапи, преди добитият алуминий да се превърне в корпус на лаптоп например. Именно вертикалният разрез може да покаже дали сме свидетели на кредитна експанзия, тъй като при такава етапите ще се удължат изкуствено и икономиката ще стане по-капиталоемка, без да има необходимите капиталови ресурси за това. Именно тези нови етапи се превръщат в балони и компаниите от тях фалират, когато те се спукат.